Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej oraz jako szkolenia zamknięte w wybranej przez Państwa lokalizacji.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Prawo pracy 2019/2020 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, świadectwo pracy, aktualne wyzwania w zakresie PPK 2019.12.11 - 2019.12.11 Warszawa
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.12.12 - 2019.12.12 Lublin
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.12.17 - 2019.12.17 Warszawa
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2020 Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2020.01.22 - 2020.01.22 Wrocław
Vademecum zmian w prawie pracy oraz harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy w 2020 2020.01.22 - 2020.01.23 Poznań
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy 2020.01.24 - 2020.01.24 Gdańsk
Prawo pracy i czas pracy w 2020 r. Wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych zmienionych przepisów oraz planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników. 2020.01.27 - 2020.01.28 Warszawa
Zmiany w prawie pracy - regulacje dotyczące zatrudnienia 2020 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, 2020.01.27 - 2020.01.27 Opole

Newsletter