Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Planowanie, rozliczanie oraz ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach od 2019 roku 2019.10.25 - 2019.10.25 Gdańsk
Zmiany w prawie pracy - regulacje dotyczące zatrudnienia 2019 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, świadectwo pracy, 2019.10.28 - 2019.10.28 Kraków
Zasady rozliczania pracowników tymczasowych - zasiłki, urlopy 2019.11.05 - 2019.11.05 Warszawa
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.11.15 - 2019.11.15 Legnica
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.11.20 - 2019.11.20 Opole
Zmiany w prawie pracy - regulacje dotyczące zatrudnienia 2019 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, świadectwo pracy, 2019.11.25 - 2019.11.25 Gdańsk
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Zmiany obowiązków pracodawcy w 2019r 2019.11.25 - 2019.11.26 Warszawa
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.11.26 - 2019.11.26 Poznań
Warsztaty z zakresu czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. 2019.11.27 - 2019.11.27 Rzeszów

Newsletter