Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.22 - 2019.08.22 Kraków
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.08.22 - 2019.08.22 Wrocław
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.26 - 2019.08.26 Katowice
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. 2019.08.26 - 2019.08.26 Warszawa
Warsztaty z zakresu czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. 2019.08.30 - 2019.08.30 Poznań
Nowości w prawie pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. Najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy oraz nadchodzące zmiany w przepisach 2019.09.11 - 2019.09.12 Legnica
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.09.16 - 2019.09.16 Kraków
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Zmiany obowiązków pracodawcy w 2019r 2019.09.19 - 2019.09.20 Warszawa

Newsletter