Szkolenia czas pracy

Szkolenia kompleksowo obejmują problematykę czasu pracy, a ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami planowania czasu pracy jak: zasady zachowania: norm czasu pracy, doby pracowniczej - ze zmianami wynikającymi z ustawy kryzysowej, obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, oraz zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, wybór systemu czasu pracy najkorzystniejszy dla firmy, indywidualny rozkład czasu pracy, zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracownika, harmonogram czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję również pogłębić tematykę zasad obowiązujących w przepisach o czasie pracy, takich jak: godziny nadliczbowe, praca w dniu wolnym, przerwy w czasie pracy, czas pracy dla pracujących w nocy, czas pracy kadry kierowniczej, czas pracy, a podróże służbowe, czas pracy, a szkolenia, przerwy w czasie pracy. Szkolenia mają na celu również przedstawić zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, a także jego ewidencjonowaniem - zasadami prowadzenia karty ewidencji czasu pracy. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej oraz jako szkolenia zamknięte w wybranej przez Państwa lokalizacji.

 

Zobacz naszą propozycję najbliższych szkoleń z  tematyki czas pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2021 r. Praktyczne problemy i najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy. 2021.03.08 - 2021.03.09 Transmisja ONLINE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE DLA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH ORAZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PONIŻEJ 20 PRACOWNIKÓW (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w czasie epidemii COVID-19) 2021.03.11 - 2021.03.11 Transmisja ONLINE
Czas pracy w systemie równoważnego czasu pracy – praca zmianowa, brygadowa 2021.03.16 - 2021.03.16 Transmisja ONLINE
Tworzenie harmonogramów czasu pracy w 2021 r. Wykład z elementami warsztatów z możliwością aktywnego uczestnictwa 2021.03.17 - 2021.03.17 Transmisja ONLINE
Kompendium prawa pracy i czasu pracy w 2021 r. – nowe wyzwania, przepisy i interpretacje 2021.03.22 - 2021.03.23 Transmisja ONLINE
Skuteczna motywacja pracowników w czasach kryzysu Sprawdzone systemy płacowe i motywacyjne 2021 2021.03.24 - 2021.03.24 Transmisja ONLINE
Prawo pracy i czas pracy w praktyce w 2021 roku 2021.03.24 - 2021.03.24 Transmisja ONLINE
Czas pracy 2021 – od wymiaru po grafik. Prawidłowe ustalania, rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy 2021.04.13 - 2021.04.13 Transmisja ONLINE
CZAS PRACY OD PODSTAW. Prawidłowe planowanie, rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy w 2021 r. Praca zdalna oraz inne elastyczne regulacje czasu pracy – rozwiązania antykryzysowe. 2021.04.19 - 2021.04.20 Transmisja ONLINE

Newsletter