Kursy Zawodowe

Jedną z form edukacji jaką znajdą Państwo w ofercie Polexpert są kursy zawodowe, na których kształcimy przyszłych pracowników działów HR. W ofercie znajdą Państwo szkolenia z tematyki prawa pracy oraz kadry i płace. Nasze kursy organizowane są na różnych poziomach zaawansowania i dają możliwość zapoznania się z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami pracy w działach kadrowo-płacowych. Kursy zawodowe to najczęściej kilka sesji dwudniowych, na zakończenie których przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin a uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia zajęć. Organizowane przez nas zajęcia nastawione są na zdobywanie praktycznych umiejętności a kameralne grupy w połączeniu z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Prelegenci to uznane autorytety, osoby uczestniczące w tworzeniu przepisów prawa, radcowie prawni a przede wszystkim praktycy. Podczas warsztatów dajemy Państwu szansę na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania od najwybitniejszych ekspertów z zakresu prawa pracy oraz kadr.

 

Najbliższe kursy zawodowe

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany Specjalista ds. Płac – warsztaty dla zaawansowanych. Kurs uwzględnia zmiany w Polskim Ładzie obowiązujące od 1 lipca 2022 r. oraz te które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r 2022.08.06 - 2022.08.21 Transmisja ONLINE
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac z uwzględnieniem zmian w ramach „Polskiego Ładu”. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2022.09.24 - 2022.11.27 Warszawa
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac z uwzględnieniem zmian w ramach „Polskiego Ładu”. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2022.09.24 - 2022.11.27 Transmisja ONLINE
Akademia - Kadry i Płace w praktyce. Kurs podstawowy z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu 2022.10.08 - 2022.11.27 Transmisja ONLINE

 

 

 

Newsletter