Kursy kadrowo - płacowe

W ofercie kursów kadrowo-płacowych orgaznizowanych przez BDO Academy znajdą Państwo kursy organizowane na różnych poziomach zaawansowania i dające możliwość zapoznania się z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami pracy w działach kadrowo-płacowych w kontekście prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń.

 

Kursy od podstaw, kierujemy do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji, do osób     zainteresowanych podjęciem pracy w działach kadrowo-płacowych, pracowników biur rachunkowych, jak również osób pracujących w innych działach, np.: finansowo-księgowych, które chciałyby rozszerzyć swoją wiedzę. Celem kursów jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy jak i praktyczne omówienie zagadnień zawiązanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników w sytuacjach oczywistych i wątpliwych. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowisku

  • pracownik do spraw osobowych - kod zawodu 441501
  • pracownik obsługi płacowej - kod zawodu 431301

 

Kolejny etap rozwoju pracowników działów kadrowo-płacowych to warsztaty dla zaawansowanych, których głównym celem jest zapoznanie w sposób interaktywny i warsztatowy, z zaawansowanymi zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych niezbędnych w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac.

 

Kurs pozwala na zdobycie kwalifikacji w obrębie zawodów:

  • specjalista do spraw kadr - kod zawodu 242307
  • specjalista do spraw wynagrodzeń - kod zawodu 242310

 

Absolwenci naszych kursów otrzymują zaświadczenia o ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. płac z uwzględnieniem zmian w ramach „Polskiego Ładu” Warsztaty dla zaawansowanych 2022.01.15 - 2022.01.30 Transmisja ONLINE
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac z uwzględnieniem zmian w ramach „Polskiego Ładu”. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2022.03.05 - 2022.04.24 Transmisja ONLINE