Kompetencje osobiste

Obok specjalistycznych szkoleń twardych oferujemy unikatowe warsztaty podnoszące kompetencje osobiste z zakresu szeroko rozumianej Komunikacji, Przywództwa, Perswazji, Negocjacji, Zarządzania, Prezentacji. O ich unikatowości świadczą następujące elementy:

 

  • Angażowanie w roli trenerów wyłącznie wysokiej klasy specjalistów oraz uznane autorytety i osoby publiczne tj. Piotr Cieszewski, dr Paweł Fortuna, dr Joanna Heidtman, Marta Iwanowska-Polkowska, dr Marek Kochan, Jarosław Kuźniar, prof. Zbigniew Nęcki, dr Paweł Pietras, którzy w sposób niezwykle rzetelny i komunikatywny dzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami.
  • Umiejętne wykorzystanie naturalnych predyspozycji i wrodzonych cech kursantów niezbędnych do podnoszenia skuteczność zarówno w sferze biznesowej jak i osobistej.
  • Błyskawiczna diagnoza elementów wymagających indywidualnego treningu i wykreowanie w krótkim czasie nawyków eliminujących słabsze obszary.
  • Optymalizacja czasu trwania szkolenia i liczebności grupy połączona z wykorzystaniem najnowszych metod i technik podnoszenia kompetencji osób dorosłych..

 

Każdy z proponowanych poniżej tematów z równą skutecznością realizujemy w formule otwartej , zamkniętej ( „in company”) bądź sesji indywidulanych. Zapraszamy serdecznie...

 

Najbliższe warsztaty podnoszące kompetencje

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
OBSŁUGA TRUDNEGO PETENTA/INTERESANTA W SĄDOWNICTWIE 2019.04.01 - 2019.04.02 Warszawa

 

Zapraszamy na warsztaty HR

Newsletter