Praca zdalna - Zmiany w Kodeksie pracy 2023

Aktualnie praca zdalna regulowana jest prawami tymczasowymi, które zostały wprowadzone w czasie pandemii. Jednak już wiosną 2023 wejdą w życie nowe ustalenia, a zasady pracy zdalnej oficjalnie pojawią się w Kodeksie pracy. Sejm zakończył pracę nad projektem, teraz nowelizacją zajmie się Senat.


Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być ( na skutek uzgodnień pracodawcy z pracownikiem) całkowicie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika lub tylko częściowo (hybrydowo). Pracownik będzie mógł pracować zdalnie zarówno w przypadku zawierania umowy o pracę, jak i w trakcie obowiązującego już zatrudnienia, z tą różnicą, że zatrudnieni będą musieli złożyć do pracodawcy specjalny wniosek o rozpoczęcie pracy zdalnej złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.


Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej to m.in:

  • ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej,
  • możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika,
  • unormowanie obowiązków pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
  • unormowanie prawa do kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
  • obowiązek pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,


Zapraszamy na nasze szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone zagadnieniom pracy zdalnej !

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Gdańsk
  19.06.2024         19.06.2024

  680.00 + VAT
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Poznań
  12.07.2024         12.07.2024

  720.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska urzędowe – szkolenie DLA ZAAWANSOWANYCH

Stacjonarne      Warszawa
  17.07.2024         17.07.2024

  720.00 + VAT
PRAWO PRACY – zmiany 2023 r. oraz projekt zmian na 2024 r. z omówieniem wybranych dokumentów

Stacjonarne      Wrocław
  23.07.2024         23.07.2024

  720.00 + VAT