Regulaminy pracy zdalnej

Oferujemy Państwu opracowanie regulaminu pracy zdalnej.
Usługa zawiera:

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

 • Weryfikacja stanu faktycznego, w tym regulacji wewnątrzzakładowych oraz potrzeb Organizacji w zakresie pracy zdanej.
 • Konsultacje prawne z Klientem w trakcie opracowywania Regulaminu pracy zdalnej.
 • Przygotowanie Regulaminu pracy zdalne wraz z oświadczeniami pracownika o:
  • zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych,
  • zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego,
  • zapoznaniu się z informacją dot. wykonywania pracy zdalnie zgodnie z bhp,
  • spełnieniu wymogów bhp na stanowisku pracy zdalnej,
  • posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej – przy poleceniu pracy zdalnej.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy Państwu niezobowiązującą ofertę.