Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 

Odpowiadając na pilną potrzebę naszych klientów oraz wymogi formalne nakładane na pracodawców, przygotowaliśmy ofertę szkolenia z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

 

Art. 943. § 1 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawców do podejmowania wszelkich działań, które mają na celu zapobiegać zjawiskom mobbingu. Antymobbingowe prawo wewnętrzne organizacji to tylko jedno z takich działań. Operacjonalizacja tego prawa to kolejne wyzwanie, na które składają się m.in.: sposoby zarządzania personelem oraz kreowanie odpowiedniej etyki i kultury organizacyjnej firmy.

 

Oferowane Państwu szkolenie w formule "in-company" dostarcza praktycznej wiedzy i narzędzi ochrony przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postepowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej, działów HR i pracowników firm, a także kadry kierowniczej i personelu administracji publicznej.

 

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 

  • czym jest, a czym nie jest mobbing i dyskryminacja,
  • jakie są przyczyny mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy (uwarunkowania indywidualne vs społeczno – kulturowe),
  • co odróżnia zachowanie asertywne od zachowań dyskryminujących i mobbingu,
  • jakie wyzwania komunikacyjne stoją przed menedżerami,
  • jak komunikować polecenia służbowe oraz egzekwować ich wykonanie w sposób asertywny i zgodny z zakresem odpowiedzialności danego kierownika,
  • jak wygląda psychologia mobbingu (ofiara i sprawca mobbingu),
  • czym jest tzw. zespół kozła ofiarnego i jaki sposób egzekwowania poleceń służbowych to zachowanie dyskryminujące, a jaki nim nie jest,
  • jak w praktyce przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji

 

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania oferty skrojonej na miarę potrzeby Państwa organizacji.

 

Dodatkowo, zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie audytu procedur, badania kultury organizacji, badania kompetencji managerów w zakresie rozwiązywania problemów związanych z incydentami MDM, opracowanie procedur przeciwdziałania mobbingowi (przygotowanie dokumentacji) oraz stałe wsparcie doradcze. W tym zakresie zapraszamy do konsultacji naszej oferty usług doradczych.

Newsletter