Szkolenia z komunikacji w firmie

Szkolenia z komunikacji w firmie

 

Wprowadzanie zmian w firmie, współpraca w zespole i zarządzanie konfliktem, rozmowy menedżerskie: feedback, rozmowa dyscyplinująca, promowanie talentów, szkolenie innych, rozmowy rekrutacyjne, zwalnianie pracowników, a nawet zarządzanie plotką - każdy z tych obszarów wymaga umiejętności komunikowania się i zarządzania komunikacją. I nie jest to wiedza intuicyjna, nie „będzie jak będzie”, a problemy wewnątrz organizacji wynikają najczęściej z braku umiejętności komunikacyjnych właśnie: od wysokiej rotacji i konfliktów w zespole, przez opór przed zmianą i spadek efektywności, aż po elementy skrajne jak np. oskarżenia o mobbing.

 

Każdemu z tych problemów pomożemy zapobiec lub go rozwiązać za pomocą uszytych na miarę szkoleń. Najpopularniejsze zagadnienia, które wynikają z badań potrzeb klientów i wokół których nasi trenerzy najczęściej budują dla Państwa szkolenia, to:

 

 • Komunikacja w zespole w czasie zmiany.
 • Współpraca zespołowa.
 • Zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju).
 • Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zmianą oraz rozwiązywaniu konfliktów osób o różnych typach osobowości.
 • Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu.
 • Trudne rozmowy menedżerskie - dyscyplinująca, motywująca, kompetencyjna.
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę.
 • Coachingowy styl zarządzania.
 • Feedback.
 • Delegowanie.

 

Nie jest to lista wyczerpana, a warsztat dedykowany może być także podzielony tematycznie i zawierać dodatkowe zagadnienia z innych obszarów, jak np. trening asertywności lub działania operacyjne menedżera.

 

Metodologia naszych szkoleń - w zależności od potrzeb grupy oraz celów do osiągnięcia, nasi trenerzy elastycznie przeplatają metody szkoleniowe:

 

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Analiza case studies
 • Testy autodiagnostyczne i testy osobowości

 

Zapraszamy także do poznania oferty naszych szkoleń otwartych.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TEAM LEADER nowych ZESPOŁÓW I PROJEKTÓW - praktyczny warsztat budowania współpracy i zarządzania zespołem. 2021.10.21 - 2021.10.22 Transmisja ONLINE
Zarządzanie projektem metodyką SCRUM (Scrum framework) 2021.11.25 - 2021.11.26 Transmisja ONLINE

Newsletter