Zarządzanie i przywództwo

Zarządzanie i przywództwo

 

W czasach dynamicznych zmian pokoleniowych oraz nowości technologicznych, przedsiębiorstwa muszą dostosować się do trendów i tendencji w sposobie funkcjonowania. Umiejętności zarządcze i przywódcze kadry kierowniczej poddawane są ciągłej presji. W zależności od rozpoznanej potrzeby oraz celów organizacji i jej poszczególnych zespołów, jesteśmy w stanie zaproponować szkolenia i warsztaty uszyte na miarę.

 

Najpopularniejsze zagadnienia, które wynikają z badań potrzeb klientów i wokół których nasi trenerzy najczęściej budują dla Państwa szkolenia, to:

 

 • Zarządzanie zmianą w organizacji: etapy zmiany, lider w zmianie a zespół, poziomy akceptacji i zaangażowania w zmianę, skuteczność zmiany
 • Expose szefa
 • Autorytet lidera
 • Budowanie zespołów
 • Style zarządzania
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Różnice międzypokoleniowe
 • Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych
 • Trudne rozmowy menedżerskie - dyscyplinująca, motywująca, kompetencyjna
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Jak zwalniać
 • Jak dawać feedback
 • Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie priorytetami
 • Coaching w zarządzaniu

 

Nie jest to lista wyczerpana, a warsztat dedykowany może zawierać dodatkowe zagadnienia z innych obszarów, jak np. trening asertywności lub umiejętności komunikacyjnych.

 

Metodologia naszych szkoleń - w zależności od potrzeb grupy oraz celów do osiągnięcia, nasi trenerzy elastycznie przeplatają metody szkoleniowe:

 

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Analiza case studies
 • Testy autodiagnostyczne i testy osobowości

 

Zapraszamy także do poznania oferty naszych szkoleń otwartych.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia menedżera - Zarządzanie zespołem: motywowanie, delegowanie, egzekwowanie i ocena realizacji celów 2019.07.24 - 2019.07.24 Warszawa
Techniki Redukcji stresu i kontroli emocji 2019.07.25 - 2019.07.25 Warszawa
Akademia Liderek - Efektywna komunikacja ze współpracownikami 2019.08.12 - 2019.08.12 Warszawa
Strategiczne przywództwo. Trudne sytuacje i trudne decyzje [Szkolenie dla kadry zarządzającej] 2019.09.10 - 2019.09.11 Warszawa
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.09.19 - 2019.09.20 Wrocław
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.09.26 - 2019.09.27 Kraków
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.10.10 - 2019.10.11 Warszawa
Akademia Liderek - Świadome kształtowanie relacji zawodowych w sytuacjach trudnych, Czyli o postawie i komunikacji asertywnej 2019.10.14 - 2019.10.14 Warszawa
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.10.24 - 2019.10.25 Poznań

 

 

Newsletter