Zarządzanie i przywództwo

Zarządzanie i przywództwo

 

W czasach dynamicznych zmian pokoleniowych oraz nowości technologicznych, przedsiębiorstwa muszą dostosować się do trendów i tendencji w sposobie funkcjonowania. Umiejętności zarządcze i przywódcze kadry kierowniczej poddawane są ciągłej presji. W zależności od rozpoznanej potrzeby oraz celów organizacji i jej poszczególnych zespołów, jesteśmy w stanie zaproponować szkolenia i warsztaty uszyte na miarę.

 

Najpopularniejsze zagadnienia, które wynikają z badań potrzeb klientów i wokół których nasi trenerzy najczęściej budują dla Państwa szkolenia, to:

 

 • Zarządzanie zmianą w organizacji: etapy zmiany, lider w zmianie a zespół, poziomy akceptacji i zaangażowania w zmianę, skuteczność zmiany
 • Expose szefa
 • Autorytet lidera
 • Budowanie zespołów
 • Style zarządzania
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Różnice międzypokoleniowe
 • Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych
 • Trudne rozmowy menedżerskie - dyscyplinująca, motywująca, kompetencyjna
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Jak zwalniać
 • Jak dawać feedback
 • Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie priorytetami
 • Coaching w zarządzaniu

 

Nie jest to lista wyczerpana, a warsztat dedykowany może zawierać dodatkowe zagadnienia z innych obszarów, jak np. trening asertywności lub umiejętności komunikacyjnych.

 

Metodologia naszych szkoleń - w zależności od potrzeb grupy oraz celów do osiągnięcia, nasi trenerzy elastycznie przeplatają metody szkoleniowe:

 

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Analiza case studies
 • Testy autodiagnostyczne i testy osobowości

 

Zapraszamy także do poznania oferty naszych szkoleń otwartych.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.04 - 2020.02.05 Wrocław
BUDOWANIE I OSIĄGANIE CELÓW ZAWODOWYCH W 2020r. 2020.02.04 - 2020.02.04 Warszawa
Akademia menedżera: Motywowanie, Delegowanie, Egzekwowanie i Ocena realizacji celów 2020.02.12 - 2020.02.13 Poznań
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.13 - 2020.02.14 Katowice
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.27 - 2020.02.28 Warszawa
Akademia Liderek: Moja siła charakteru 2020.03.24 - 2020.03.24 Warszawa
Akademia Liderek: Moja siła charakteru 2020.03.26 - 2020.03.26 Katowice
Akademia Liderek: Siła moich celów i nawyków 2020.04.15 - 2020.04.16 Warszawa
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.04.23 - 2020.04.24 Poznań
Akademia Liderek: Siła moich celów i nawyków 2020.05.13 - 2020.05.14 Katowice

 

 

Newsletter