Kursy Zawodowe

Jedną z form edukacji jaką znajdą Państwo w ofercie Polexpert są kursy zawodowe, na których kształcimy przyszłych pracowników działów HR. W ofercie znajdą Państwo szkolenia z tematyki prawa pracy oraz kadry i płace. Nasze kursy organizowane są na różnych poziomach zaawansowania i dają możliwość zapoznania się z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami pracy w działach kadrowo-płacowych. Kursy zawodowe to najczęściej kilka sesji dwudniowych, na zakończenie których przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin a uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia zajęć. Organizowane przez nas zajęcia nastawione są na zdobywanie praktycznych umiejętności a kameralne grupy w połączeniu z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Prelegenci to uznane autorytety, osoby uczestniczące w tworzeniu przepisów prawa, radcowie prawni a przede wszystkim praktycy. Podczas warsztatów dajemy Państwu szansę na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania od najwybitniejszych ekspertów z zakresu prawa pracy oraz kadr.

 

Najbliższe kursy zawodowe

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia - Kadry i Płace w praktyce - kurs podstawowy 2021.02.27 - 2021.04.11 Transmisja ONLINE
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych - Transmisja on-line 2021.03.13 - 2021.04.25 Transmisja ONLINE
SZKOŁA PRAWA PRACY 2021 dla początkujących - zakończona egzaminem. Zasady zatrudniania i prowadzenia spraw pracowniczych. Program uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i projektowane rozwiązania 2021.03.20 - 2021.04.18 Transmisja ONLINE
Warsztaty Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kompleksowy kurs dla przyszłych oraz obecnych Inspektorów Ochrony Danych 2021.04.15 - 2021.04.23 Transmisja ONLINE
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych - Transmisja on-line 2021.05.15 - 2021.06.27 Transmisja ONLINE
Akademia - Kadry i Płace w praktyce - kurs podstawowy 2021.05.22 - 2021.06.27 Transmisja ONLINE

 

Newsletter