Szkolenia prawo pracy

Marka Polexpert posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu prawa pracy. Oferujemy szeroki zakres szkoleń z tematyki prawa pracy dotyczących aktualizacji wiedzy z aktualnie obowiązujących przepisów, podstaw prawa oraz wybranych aspektów jak czas pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów itp. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najblizsze szkolenia z prawa pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019 2019.08.19 - 2019.08.19 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowe obowiązki pracodawców 2019.08.19 - 2019.08.19 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020. 2019.08.19 - 2019.08.19 Kraków
Regulacje dotyczące zatrudnienia 2019. Dokumentacja pracownicza po nowemu, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, aktualne wyzwania w zakresie PPK 2019.08.19 - 2019.08.19 Warszawa
Wakacyjna szkoła Prawa Pracy - Kadry 2019 z uwzględnieniem zmian w aktach osobowych oraz PPK 2019.08.20 - 2019.08.23 Zakopane
Obsługa kadrowa w praktyce w 2019 roku 2019.08.20 - 2019.08.20 Łódź
Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowe obowiązki pracodawców 2019.08.20 - 2019.08.20 Opole
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 2019.08.20 - 2019.08.20 Wrocław
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019 2019.08.21 - 2019.08.21 Warszawa
Pracownicze Plany Kapitałowe - procedura wdrożenia, szczegółowe obowiązki pracodawcy 2019.08.21 - 2019.08.21 Katowice
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.08.22 - 2019.08.22 Wrocław
Prawo pracy w 2019 r. Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.08.22 - 2019.08.22 Rzeszów
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.22 - 2019.08.22 Kraków
Pracownicze Plany Kapitałowe. Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego. Korzyści dla pracowników - nowe wyzwania dla działów HR 2019.08.22 - 2019.08.22 Legnica
Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019.08.22 - 2019.08.22 Poznań
Strony 1234wszystkich 56

Newsletter