Szkolenia prawo pracy

Marka Polexpert posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu prawa pracy. Oferujemy szeroki zakres szkoleń z tematyki prawa pracy dotyczących aktualizacji wiedzy z aktualnie obowiązujących przepisów, podstaw prawa oraz wybranych aspektów jak czas pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów itp. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najblizsze szkolenia z prawa pracy

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Prawo pracy dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2019 r. 2019.11.21 - 2019.11.22 Wrocław
Prawo pracy – najważniejsze zmiany w 2019 2019.11.22 - 2019.11.22 Łódź
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Zmiany obowiązków pracodawcy w 2019r 2019.11.25 - 2019.11.26 Warszawa
Zmiany w prawie pracy - regulacje dotyczące zatrudnienia 2019 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, świadectwo pracy, 2019.11.25 - 2019.11.25 Gdańsk
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.11.26 - 2019.11.26 Poznań
Prawo pracy po zmianach w 2019 r. Rozwiązanie problemów interpretacyjnych aktualnych i zmienionych przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych. 2019.11.26 - 2019.11.26 Kraków
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.11.27 - 2019.11.27 Warszawa
Warsztaty z zakresu czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy. 2019.11.27 - 2019.11.27 Rzeszów
Nowe obowiązki działów kadr oraz członków komisji socjalnej ZFŚS wynikające z ustawy z 21 lutego 2019 r. wdrażającej RODO do krajowego porządku prawnego 2019.11.28 - 2019.11.28 Gdańsk
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - nowe obowiązki pracodawców od 1 lipca 2019r. 2019.11.29 - 2019.11.29 Kraków
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.12.04 - 2019.12.04 Poznań
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy 2019.12.05 - 2019.12.05 Legnica
Prawo pracy 2019/2020 r. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 7 września 2019 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectw pracy, pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracown 2019.12.05 - 2019.12.05 Łódź
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)- nowe obowiązki pracodawców od 1 lipca 2019r 2019.12.06 - 2019.12.06 Poznań
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.12.06 - 2019.12.06 Wrocław
Strony 123wszystkich 43

Newsletter