Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rejestr umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych 2022.05.19 - 2022.05.19 Transmisja ONLINE
FINANSOWANIE I KSIĘGOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE – INWESTYCJE W REJESTRZE UMÓW 2022.05.23 - 2022.05.23 Transmisja ONLINE
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY 2022.05.26 - 2022.05.26 Transmisja ONLINE
PROBLEMY KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2022 2022.05.30 - 2022.05.30 Transmisja ONLINE
REJESTR UMÓW W SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH KOMEND PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2022.06.01 - 2022.06.01 Transmisja ONLINE
REJESTR UMÓW – ZAANGAŻOWANIE – ZOBOWIĄZANIE - WYDATEK 2022.06.02 - 2022.06.02 Transmisja ONLINE
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z EWIDENCJĄ VAT W ROKU 2022 - według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych 2022.06.03 - 2022.06.03 Transmisja ONLINE
DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PRZYKŁADACH 2022.06.03 - 2022.06.03 Transmisja ONLINE
REJESTR UMÓW W SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH POWIATOWEJ I WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 2022.06.07 - 2022.06.07 Transmisja ONLINE
NOWE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022 2022.06.08 - 2022.06.08 Transmisja ONLINE
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z PODATKIEM VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI I USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH 2022.06.09 - 2022.06.09 Transmisja ONLINE
REJESTR UMÓW W SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII 2022.06.10 - 2022.06.10 Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2022.06.10 - 2022.06.10 Transmisja ONLINE
TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI ZADAŃ ZLECONYCH WYSTĘPUJĄCE W PRAKTYCE 2022 2022.06.13 - 2022.06.13 Transmisja ONLINE
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE I WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA –odpisy aktualizujące należności w sprawozdaniu finansowym 2022.06.14 - 2022.06.14 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 22

Newsletter