Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
40 EURO, 70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI W NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.11.27 - 2019.11.27 Wrocław
Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i zamknięcie roku 2019 2019.11.28 - 2019.11.29 Kraków
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 - 2019.11.28 Katowice
Kodeks postępowania administracyjnego - procedura postępowania administracyjnego z ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego postępowania 2019.11.29 - 2019.11.29 Poznań
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.11.29 - 2019.11.29 Warszawa
Bilans zamknięcia w JSFP za 2019 rok (sposób i zasady przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego) 2019.11.29 - 2019.11.29 Poznań
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE - ZASTOSOWANIE "BIAŁEJ LISTY" VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.02 - 2019.12.02 Rzeszów
40 EURO,70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI Z NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.12.03 - 2019.12.03 Warszawa
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.03 - 2019.12.03 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.04 - 2019.12.04 Katowice
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.05 - 2019.12.05 Wrocław
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.09 - 2019.12.09 Rzeszów
Zmiany w podatku VAT i kasach fiskalnych 2019/2020 w sektorze finansów publicznych 2019.12.10 - 2019.12.10 Warszawa
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.10 - 2019.12.10 Kraków
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.11 - 2019.12.11 Katowice
Strony 12wszystkich 26

Newsletter