Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.27 - 2019.05.27 Katowice
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.28 - 2019.05.28 Wrocław
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.05.28 - 2019.05.28 Kraków
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.05.28 - 2019.05.28 Katowice
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.29 - 2019.05.29 Poznań
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.05.30 - 2019.05.30 Katowice
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.30 - 2019.05.30 Warszawa
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.31 - 2019.05.31 Gdańsk
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.05.31 - 2019.05.31 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.05.31 - 2019.05.31 Rzeszów
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.05.31 - 2019.05.31 Katowice
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.06.03 - 2019.06.03 Rzeszów
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.06.03 - 2019.06.03 Kraków
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.06.03 - 2019.06.03 Poznań
Strony 1234wszystkich 52

Newsletter