Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE I FINANSOWE ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2020 W ŚWIETLE NOWYCH WYTYCZNYCH MINISTERSTWA FINANSÓW - ZAMKNIĘCIE ROKU W WOJSKOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2021.01.22 - 2021.01.22 Transmisja ONLINE
BILANS ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2020 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2021.01.22 - 2021.01.22 Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA 2021 2021.01.25 - 2021.01.25 Transmisja ONLINE
VAT 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych- Kurs podatkowy 2021.01.25 - 2021.01.26 Transmisja ONLINE
PRZYGOTOWANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH I FINANSOWYCH Z PODATKIEM VAT ZA ROK 2020 W ŚWIETLE INFORMACJI O WNIKACH KONTROLI NIK 2021.01.27 - 2021.01.27 Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2021.01.27 - 2021.01.27 Transmisja ONLINE
SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA „RB” 2021.02.02 - 2021.02.02 Transmisja ONLINE
Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz instytucje kultury. 2021.02.02 - 2021.02.02 Transmisja ONLINE
PLAN KONT NA ROK 2021 - zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności 2021.02.04 - 2021.02.04 Transmisja ONLINE
ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W INSTYTUCJACH KULTURY 2021.02.09 - 2021.02.09 Transmisja ONLINE
ZASADY USTALANIA, DOKUMENTOWANIA I KSIĘGOWANIA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŻŁÓBKÓW W ROKU 2021 2021.02.10 - 2021.02.10 Transmisja ONLINE
ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO I ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 2021.02.11 - 2021.02.11 Transmisja ONLINE
DOCHODY, PRZYCHODY, WYDATKI, KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2021 2021.02.15 - 2021.02.15 Transmisja ONLINE
Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok – zebranie danych i ich prezentacja po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2020. Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości przy informacji dodatkowej 2021.02.15 - 2021.02.15 Transmisja ONLINE
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 2021.02.16 - 2021.02.17 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 19

Newsletter