Szkolenia Rachunkowość Budżetowa

Rachunkowość Budżetowa - Szkolenia dla jednostek budżetowych

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek budżetowych. Tematyka szkoleń z tej dziedziny obejmuje rachunkowość budżetową w tym ewidencję księgową, sprawozdawczość, środki trwałe, dochody i wydatki budżetowe, zamknięcie roku a także finanse publiczne.

 

Szkolenia rachunkowość budżetowa

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.09.28 - 2020.09.28 Transmisja ONLINE
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2020 2020.09.29 - 2020.09.30 Transmisja ONLINE
COVID A INWENTARYZACJA – PRZYGOTOWANIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ZA ROK 2020 W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020.10.01 - 2020.10.01 Transmisja ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – Gospodarka finansowa , Schematy księgowe dla PPK , Klasyfikacja budżetowa, Sprawozdawczość w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego – Urząd, Jednostka budżetowa, Samorządowy zakład budżetowy. 2020.10.02 - 2020.10.02 Transmisja ONLINE
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2020.10.05 - 2020.10.05 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY 2020.10.06 - 2020.10.06 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ – likwidacja VAT, księgowanie funduszu alimentacyjnego, programu 500plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń nienależnych i umorzonych składek ZUS 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.10.07 - 2020.10.07 Transmisja ONLINE
ZASADY PROWADZENIA KSIĄG PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 2020.10.08 - 2020.10.08 Transmisja ONLINE
ZASADY PROWADZENIA KSIĄG PODATKOWYCH I BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 2020.10.08 - 2020.10.08 Warszawa
ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ SĄDÓW I PROKURATURY 2020.10.12 - 2020.10.12 Transmisja ONLINE
INWETARYZACJA ORAZ GOSPODARKA MATERIAŁOWA W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH ORAZ ŻŁOBKACH – PROCEDURY ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INWENTARYZACJI MATERIAŁÓW. 2020.10.12 - 2020.10.12 Transmisja ONLINE
Klasyfikacja budżetowa – planowanie, wykonywanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz podatku VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w roku 2020 2020.10.15 - 2020.10.15 Transmisja ONLINE
PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z EWIDENCJĄ VAT NA KONTACH KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK, URZĘDU I BUDŻETU – wzory i schematy księgowań 2020.10.19 - 2020.10.19 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 25

Newsletter