Postępowanie administracyjne

Szkolenia postępowanie administracyjne to kompendium prawno formalne postępowania organów administracji publicznej. Celem naszych szkoleń jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz omówienie przepisów z zakresu postępowania administracyjnego w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA

 

Szkolenia postępowanie administracyjne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.04.02 - 2019.04.02 Warszawa
Wybrane zagadnienia z egzekucji administracyjnej w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego 2019.04.16 - 2019.04.16 Warszawa
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRZEGLĄD NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I ICH PRAKTYCZNA ZASTOSOWANIE 2019.06.17 - 2019.06.17 Warszawa

Newsletter