Prawo pracy, czas pracy dla menedżerów

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń wewnętrznych, które przygotowaliśmy wyłącznie dla kadry zarządzającej. Skorzystaj z doświadczenia naszych trenerów w zakresie Kodeksu Pracy i przekonaj się, jak możemy skroić na wymiar szkolenie dla Twojej kadry menedżerskiej. Zaprojektuj wspólnie z nami szkolenia dla Twoich kluczowych pracowników, a tym samym przynoszące biznesowe korzyści dla Twojej oraganizacji.

 

Proponujemy następującą tematykę szkoleń zamkniętych z zakresu prawa pracy

 

Prawo pracy dla menedżerów

 

Osoba na stanowisku kierowniczym powinna odznaczać się cechami szczególnymi oraz powinna znać podstawowe zagadnienia w zakresie prawa pracy, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

Podczas naszego szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie umów
 • Odpowiedzialność kadry kierowniczej za stosowanie przepisów o czasie pracy
 • Zagadnienia dotyczące czasu pracy m.in.: nadgodziny, przerwy
 • Urlopy pracownicze
 • Szkolenia BHP, badania lekarskie
 • Mobbing/dyskryminacja
 • Dyscyplinowanie pracowników
 • Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników/liderów/ dyrektorów działów
 • menedżerów którzy chcą pogłębić, usystematyzować swoją widzę
 • nowych menedżerów, którzy dopiero rozpoczynają prace na stanowisku kierowniczym

 

 

Czas pracy dla menedżerów

 

Organizowane przez nas szkolenia obejmują m.in. kompleksową problematykę czasu pracy. Coraz częściej zauważamy potrzebę i chęć przeszkolenia kadry menedżerskiej z czasu pracy – widzimy tutaj różnice w porównaniu z innymi pracownikami. Osoby decyzyjne chcą mieć świadomość konsekwencji jakie mogą ich spotkać w przypadku braku respektowania Kodeksu Pracy. Nasi trenerzy poza przedstawieniem przepisów zwrócą uwagę Państwa na bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tej kwestii.

 

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi aspektami czasu pracy jak: 

 • zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • zachowanie norm czasu pracy i doby pracowniczej
 • obowiązek planowania czasu pracy w okresie rozliczeniowym
 • rozliczanie nadgodzin
 • przerwy w pracy
 • urlopy i inne nieobecności w pracy
 • kontrola PIP u pracodawcy - odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy 

 

 

Skontaktuj się z nami a przygotujemy niezobowiązującą ofertę.