Zamówienia Publiczne

Szkolenia z zamówień publicznych Polexpert to warsztaty dla zamawiających i wykonawców. Podczas ich trwania szegółowo omówimy prawo zamówień publicznych, wzory i orzeczenia. Szkolenia w jasny i czytelny sposób przedstawią szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych,  sposoby wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów.

Szkolenia zamówienia publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.01.30 - 2020.01.30 Warszawa
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.01.31 - 2020.01.31 Poznań
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.02.05 - 2020.02.05 Katowice
Kryteria oceny ofert - zamówienia publiczne 2020.02.10 - 2020.02.10 Wrocław
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.02.17 - 2020.02.17 Wrocław
Kryteria oceny ofert - zamówienia publiczne 2020.02.21 - 2020.02.21 Kraków

Newsletter