Zamówienia Publiczne

Szkolenia z zamówień publicznych Polexpert to warsztaty dla zamawiających i wykonawców. Podczas ich trwania szegółowo omówimy prawo zamówień publicznych, wzory i orzeczenia. Szkolenia w jasny i czytelny sposób przedstawią szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych,  sposoby wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów.

Szkolenia zamówienia publiczne

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Certyfikowany specjalista ds. Zamówień publicznych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.09.03 - 2020.10.16 Wrocław
Zamówienia publiczne po nowemu - szkolenie dla wykonawców 2020.09.11 - 2020.09.11 Warszawa
Kryteria oceny ofert - zamówienia publiczne 2020.09.25 - 2020.09.25 Wrocław
Zamówienia publiczne po nowemu - szkolenie dla wykonawców 2020.10.23 - 2020.10.23 Katowice
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.10.30 - 2020.10.30 Warszawa

Newsletter