Finanse publiczne

BDO Academy Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość uczestniczenia w naszych warsztatach w wersji online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu lub biura, możecie Państwo uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie. Jednocześnie mamy nadzieję, że formuła szkoleń online z zakresu finansów publicznych pozwoli poszerzać wiedzę osobom mieszkającym w dalszej odległości od miejsc realizacji zajęć otwartych stacjonarnych.

 

Polecamy najbliższe szkolenia online dla jednostek budżetowych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Praktyczny kurs Koordynatora ds. dostępności w JSFP 2021.03.09 - 2021.03.10 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W SAMORZĄDOWYCH CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 2021 2021.03.10 - 2021.03.10 Transmisja ONLINE
RB-Z, RB-N, RB-ZN – należności i zobowiązania w nowej sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych 2021.03.11 - 2021.03.10 Transmisja ONLINE
POLTYKA RACHUNKOWOŚCI INWESTYCJI I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA ROK 2021 W INSTYTUCJACH KULTURY 2021.03.15 - 2021.03.15 Transmisja ONLINE
VAT 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych- Kurs podatkowy 2021.03.16 - 2021.03.23 Transmisja ONLINE
Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok – zebranie danych i ich prezentacja po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2020. Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości przy informacji dodatkowej 2021.03.16 - 2021.03.16 Transmisja ONLINE
DOCHODY, PRZYCHODY, WYDATKI, KOSZTY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2021 2021.03.17 - 2021.03.17 Transmisja ONLINE
PODSTAWY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – jak zrozumieć zasady sporządzania sprawozdania finansowego z informacją dodatkową 2021.03.18 - 2021.03.18 Transmisja ONLINE
Ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych z UE 2021.03.18 - 2021.03.18 Transmisja ONLINE
Fakturowanie w sektorze finansów publicznych z uwzględnieniem zmian SLIM VAT 2021 2021.03.18 - 2021.03.18 Transmisja ONLINE
NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGOWANIA 2021 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2021.03.19 - 2021.03.19 Transmisja ONLINE
Finansowanie zadań własnych i zleconych oraz inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021.03.22 - 2021.03.22 Transmisja ONLINE
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH 2021 2021.03.23 - 2021.03.24 Transmisja ONLINE
DOCHODY , WYDATKI , ROZCHODY, PRZELEWY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE NA RACHUNKU VAT – PODSTAWY ROZLICZEŃ WRAZ ZE ZMIANAMI OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU Czy w Twojej jednostce jest otwarty jeden rachunek VAT czy więcej ? Czy w Twojej jednostce na rachunku VAT pojawia 2021.03.26 - 2021.03.26 Transmisja ONLINE
AKCJA BILANS W BUDŻETÓWCE - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 2021.03.29 - 2021.03.30 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 27