Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozliczenie Podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2019. Nowe wzory formularzy podatkowych 2020.01.20 - 2020.01.20 Katowice
Lista płac w 2020 r. - nowości i kontrowersje PIT, PPK, składki ZUS, potrącenia na liście płac w 2020 2020.01.22 - 2020.01.22 Katowice
Zasiłki w 2020r. w praktyce 2020.01.27 - 2020.01.27 Katowice
Specjalista ds. legalizacji cudzoziemców w Polsce - poziom zaawansowany 2020.01.29 - 2020.01.30 Katowice
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji 2020.01.29 - 2020.01.29 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2020.01.29 - 2020.01.29 Katowice
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.02.03 - 2020.02.03 Katowice
Zasady (polityka) rachunkowości w 2020 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2020.02.03 - 2020.02.03 Katowice
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA 0D 1 STYCZNIA 2020 ROKU - RACHUNKOWOŚĆ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2020.02.04 - 2020.02.04 Katowice
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.02.05 - 2020.02.05 Katowice
Rekrutacja i selekcja pracowników – jak zaplanować i przeprowadzić profesjonalną rekrutację i zatrudnić najlepszych 2020.02.10 - 2020.02.11 Katowice
First Time Manager: SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2020.02.13 - 2020.02.14 Katowice
Zmiany w podatku VAT i kasach fiskalnych 2019/2020 w sektorze finansów publicznych 2020.02.18 - 2020.02.18 Katowice
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.19 - 2020.02.19 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020r. 2020.02.20 - 2020.02.20 Katowice
Strony 12wszystkich 21

Newsletter