Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Prawo pracy w 2019 r.Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.03.25 - 2019.03.25 Katowice
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018 W PRAKTYCE wg. systemu TREZOR i zasad obowiązujących w JST 2019.03.28 - 2019.03.28 Katowice
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.03.29 - 2019.03.29 Katowice
EXCEL w dziale personalnym – praktyczne warsztaty 2019.04.04 - 2019.04.05 Katowice
Elektronizacja zamówień publicznych 2019.04.05 - 2019.04.05 Katowice
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.04.05 - 2019.04.05 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.08 - 2019.04.08 Katowice
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - ewidencja księgowa , sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 01.01.2019 r 2019.04.10 - 2019.04.10 Katowice
Łączne sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa gminy, powiatu, województwa, dysponenta części budżetowej, dysponenta II stopnia za rok 2018 2019.04.10 - 2019.04.10 Katowice
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019 2019.04.12 - 2019.04.12 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r 2019.04.15 - 2019.04.15 Katowice
Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej – warsztaty 2019.04.16 - 2019.04.16 Katowice
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.17 - 2019.04.17 Katowice
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za I kwartał 2019 r. 2019.04.17 - 2019.04.17 Katowice
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.04.19 - 2019.04.19 Katowice
Strony 12wszystkich 19

Newsletter