Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek dochodowy od osób fizycznych z omówieniem nowych formularzy podatkowych 2019.11.26 - 2019.11.26 Katowice
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2019r – aspekty praktyczne 2019.11.27 - 2019.11.27 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 - 2019.11.28 Katowice
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.04 - 2019.12.04 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.12.04 - 2019.12.04 Katowice
Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz urlopy wypoczynkowe z uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, aktualnych stanowisk organów i wyroków 2019.12.09 - 2019.12.09 Katowice
Lista płac w 2020 r. – nowości i kontrowersje PIT, PPK, składki ZUS, potrącenia na liście płac w 2020 2019.12.11 - 2019.12.11 Katowice
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.11 - 2019.12.11 Katowice
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020 2019.12.12 - 2019.12.12 Katowice
Prawo pracy dla menadżerów 2019.12.16 - 2019.12.16 Katowice
Faktura VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian 2019/2020 2019.12.16 - 2019.12.16 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z omówieniem nowych formularzy podatkowych 2019.12.18 - 2019.12.18 Katowice

Newsletter