Wrocław

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.11.16 - 2019.11.25 Wrocław
Prawo pracy dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2019 r. 2019.11.21 - 2019.11.22 Wrocław
Zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019 r. Zmiany w PIT w 2019 r. 2019.11.25 - 2019.11.25 Wrocław
40 EURO, 70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI W NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.11.27 - 2019.11.27 Wrocław
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.12.05 - 2019.12.05 Wrocław
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.12.06 - 2019.12.06 Wrocław
Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian w przepisach – 2019 2019.12.09 - 2019.12.09 Wrocław
Praktyczne aspekty zatrudniania członków zarządu oraz wyższej kadry menedżerskiej z perspektywy działów HR 2019.12.10 - 2019.12.10 Wrocław
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących 2019.12.10 - 2019.12.11 Wrocław
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2019.12.11 - 2019.12.11 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych z omówieniem nowych formularzy podatkowych 2019.12.12 - 2019.12.12 Wrocław
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.12 - 2019.12.12 Wrocław
Controlling personalny - koszty pracownicze w przedsiębiorstwie. Warsztaty komputerowe z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel dla HR 2019.12.16 - 2019.12.17 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020 2019.12.17 - 2019.12.17 Wrocław

 

Newsletter