Wrocław

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Wrocław:

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Ochrona sygnalistów wg nowej ustawy. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Stacjonarne      Wrocław
  25.07.2024         25.07.2024

  720.00 + VAT
Zatrudnianie cudzoziemców w 2024. Nowe rozwiązania w zakresie ustaw dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców

Stacjonarne      Wrocław
  25.07.2024         25.07.2024

  720.00 + VAT
Ochrona sygnalistów wg nowej ustawy. Jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów ?

Stacjonarne      Wrocław
  22.08.2024         22.08.2024

  720.00 + VAT
Prawo pracy po zmianach - wyjaśnienie wątpliwości, które powstały na bazie ostatnich nowelizacji przepisów prawa pracy oraz najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i stanowiska urzędowe – szkolenie DLA ZAAWANSOWANYCH

Stacjonarne      Wrocław
  23.08.2024         23.08.2024

  720.00 + VAT
Naliczanie wynagrodzeń w 2024 r.

Stacjonarne      Wrocław
  27.08.2024         27.08.2024

  720.00 + VAT
Zarządzanie sobą w czasie. Efektywność osobista dla kadry zarządzającej

Stacjonarne      Wrocław
  10.09.2024         10.09.2024

  760.00 + VAT
Zarządzania projektami dla HR

Stacjonarne      Wrocław
  23.09.2024         24.09.2024

  1450.00 + VAT
Skuteczna rekrutacja pracowników

Stacjonarne      Wrocław
  17.10.2024         17.10.2024

  760.00 + VAT
Raportowanie ESG. Ujawnianie informacji pozafinansowych zgodnie z Dyrektywą CSRD i Standardem ESRS. Szkolenie z elementami pracy warsztatowej

Stacjonarne      Wrocław
  18.10.2024         18.10.2024

  1290.00 + VAT
Dyplomowany Kurs specjalisty ds. kadr i płac. Warsztaty zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Stacjonarne      Wrocław
  26.10.2024         24.11.2024

  3490.00 + VAT
Jak przeprowadzić w firmie system ocen okresowych. Motywowanie przez ocenianie

Stacjonarne      Wrocław
  28.10.2024         29.10.2024

  1450.00 + VAT
Zrównoważona działalność gospodarcza w kontekście wymogów Taksonomii UE oraz Dyrektywy CSRD

Stacjonarne      Wrocław
  08.11.2024         08.11.2024

  1290.00 + VAT
Wdrożenie strategii i zarządzania różnorodnością. Diversity & Inclusion - Różni, ale równi

Stacjonarne      Wrocław
  13.11.2024         13.11.2024

  760.00 + VAT
Onboarding oparty na celach i na kulturze organizacji

Stacjonarne      Wrocław
  25.11.2024         25.11.2024

  760.00 + VAT
Rozwój kompetencji za pomocą narzędzi rozwojowych - Szkolenie trenerów. Trenerzy biznesu i trenerzy wewnętrzni

Stacjonarne      Wrocław
  26.11.2024         26.11.2024

  760.00 + VAT
Strony 12wszystkich 17

 

Newsletter