Warszawa

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Warszawa:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Vademecum Prawa pracy w 2019 r. 2019.05.23 - 2019.05.24 Warszawa
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. 2019.05.28 - 2019.05.28 Warszawa
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.30 - 2019.05.30 Warszawa
Zmiany w korygowaniu dokumentów ZUS od 2019r. – kompendium dla praktyków ( z uwzględnieniem korygowania nowych dokumentów ZUS RPA i ZUS ZWUA) 2019.05.31 - 2019.05.31 Warszawa
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.06.05 - 2019.06.05 Warszawa
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2019.06.07 - 2019.06.07 Warszawa
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r 2019.06.10 - 2019.06.10 Warszawa
Warsztaty z naliczania płac - Lista płac w 2019 2019.06.11 - 2019.06.12 Warszawa
Menedżer jako Przywódca w zarządzaniu i motywowaniu zespołu. Praca z wyzwaniami współczesnego menedżera [Szkolenie dla menedżerów średniego i wysokiego szczebla] 2019.06.11 - 2019.06.11 Warszawa
Zabezpieczanie wierzytelności bankowych 2019.06.12 - 2019.06.12 Warszawa
Młody Menedżer jako Przywódca w zarządzaniu i motywowaniu zespołu [Szkolenie dla początkujących menedżerów] 2019.06.12 - 2019.06.12 Warszawa
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.13 - 2019.06.13 Warszawa
Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019.06.13 - 2019.06.13 Warszawa
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2019 2019.06.14 - 2019.06.14 Warszawa
Strony 123wszystkich 32

 

Newsletter