Poznań

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.03.03 - 2020.03.03 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019 – nowe obowiązki w zakresie wykazywania stanu środków na koncie VAT 2020.03.05 - 2020.03.05 Poznań
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji 2020.03.06 - 2020.03.06 Poznań
Zamówienia publiczne po nowemu - szkolenie dla wykonawców 2020.03.13 - 2020.03.13 Poznań
Umowy cywilnoprawne w 2020 roku 2020.03.17 - 2020.03.17 Poznań
PPK NA LIŚCIE PŁAC dla zaawansowanych Uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce. 2020.03.18 - 2020.03.18 Poznań
Obowiązki kadrowe po zmianach – najnowsza wykładnia i praktyka 2020.03.20 - 2020.03.20 Poznań
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 2020.03.20 - 2020.03.20 Poznań
Praktyczne dwudniowe warsztaty z czasu pracy 2020.03.23 - 2020.03.24 Poznań
DOCHODZENIE 40/70/100 EURO ORAZ ODSETKI – JAK W PRAKTYCE WINDYKOWAĆ I ROZLICZAĆ TRANSAKCJĘ HANDLOWĄ – PROCEDURY I ORZECZNICTWO OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU 2020.03.25 - 2020.03.25 Poznań
NOWY OBOWIĄZEK J.S.T. ZA ROK 2019 – SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I KOSZTACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020.03.25 - 2020.03.25 Poznań
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020 2020.03.26 - 2020.03.26 Poznań
KSIĘGOWOŚĆ ORGANU PODATKOWEGO GMINY I MIASTA 2020 2020.03.31 - 2020.03.31 Poznań
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2020.04.18 - 2020.05.31 Poznań
WIOSENNE WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2020.04.20 - 2020.04.21 Poznań
Strony 12wszystkich 18

Newsletter