Poznań

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.29 - 2019.05.29 Poznań
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r.Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.05.31 - 2019.05.31 Poznań
NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH 2019.06.03 - 2019.06.03 Poznań
Pracownicze Plany Kapitałowe - Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.04 - 2019.06.04 Poznań
Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.06.06 - 2019.06.14 Poznań
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.06.07 - 2019.06.07 Poznań
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019.06.11 - 2019.06.11 Poznań
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.06.12 - 2019.06.12 Poznań
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.14 - 2019.06.14 Poznań
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.14 - 2019.06.14 Poznań
Czas pracy kierowców w 2019r 2019.06.17 - 2019.06.17 Poznań
Prawo pracy w 2019r. z uwzględnieniem najnowszych zmian i ich konsekwencji w praktyce 2019.06.17 - 2019.06.17 Poznań
Harmonogramy, grafiki, plany równoważnego czasu pracy 2019. Planowanie i rozliczenie czasu pracy 2019.06.17 - 2019.06.17 Poznań
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.06.19 - 2019.06.19 Poznań
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.28 - 2019.06.28 Poznań
Strony 12wszystkich 17

Newsletter