Kraków

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Najnowsze zmiany w umowach cywilnoprawnych. Nowy PIT "0" i Pracownicze Plany Kapitałowe. Umowy cywilnoprawne dla praktyków. 2020.01.23 - 2020.01.23 Kraków
Poprawne rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2020r zgodnie z obowiązującymi, nowymi zasadami 2020.01.24 - 2020.01.24 Kraków
PRAKTYCZNE ASPEKTY EGZEKUCJI W ADMINISTRACJI 2020.01.28 - 2020.01.28 Kraków
BAZA DANYCH ODPADOWYCH - NAJNOWSZE ZMIANY, GOSPODARKA ODPADAMI ZASADY PRZEKAZYWANIA ODPADÓW W BAZIE BDO 2020.01.30 - 2020.01.30 Kraków
BILANS ZAMKNIĘCIA W JSFP ZA 2019 ROK (ZASADY PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 2020.02.07 - 2020.02.07 Kraków
Zasady ustalania i rozliczania wynagrodzeń w 2020r. 2020.02.10 - 2020.02.10 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11. Zamknięcie roku 2019 2020.02.14 - 2020.02.14 Kraków
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 2020.02.19 - 2020.02.19 Kraków
Zasiłki w 2020r. w praktyce 2020.02.19 - 2020.02.19 Kraków
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.20 - 2020.02.20 Kraków
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym 2020.02.20 - 2020.02.20 Kraków
Kryteria oceny ofert - zamówienia publiczne 2020.02.21 - 2020.02.21 Kraków
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2020.03.11 - 2020.03.11 Kraków
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA 0D 1 STYCZNIA 2020 ROKU – RACHUNKOWOŚĆ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 2020.03.17 - 2020.03.17 Kraków
Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, po zmianach prawnych 2020.04.17 - 2020.04.17 Kraków

 

Newsletter