Kraków

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych 2019.07.29 - 2019.07.29 Kraków
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM SPLIT PAYMENT - CYFROWA REWOLUCJA W VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.08.19 - 2019.08.19 Kraków
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019/2020. 2019.08.19 - 2019.08.19 Kraków
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.22 - 2019.08.22 Kraków
Pracownicze plany kapitałowe (PPK). Nowy obowiązek podmiotów zatrudniających od 2019r.Przewidziane prawem etapy wdrażania. 2019.08.26 - 2019.08.26 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.08.26 - 2019.08.26 Kraków
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2019.09.02 - 2019.09.02 Kraków
Zasady (polityka) rachunkowości w 2019 roku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 2019.09.03 - 2019.09.03 Kraków
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.09.16 - 2019.09.16 Kraków
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE - Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.09.18 - 2019.09.18 Kraków
Płace dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian 2019.09.23 - 2019.09.23 Kraków
Obsługa kadrowa w praktyce w 2019 roku 2019.09.24 - 2019.09.24 Kraków
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.09.26 - 2019.09.27 Kraków
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ELEKTRONICZNE DEKLARACJE I EWIDENCJE VAT ORAZ INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.27 - 2019.09.27 Kraków
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.26 - 2019.12.01 Kraków

 

Newsletter