Kraków

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.01.23 - 2019.01.23 Kraków
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.31 - 2019.01.31 Kraków
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.05 - 2019.02.05 Kraków
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.06 - 2019.02.06 Kraków
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.02.07 - 2019.02.07 Kraków
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.02.12 - 2019.02.12 Kraków
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.02.15 - 2019.02.15 Kraków
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.19 - 2019.02.19 Kraków
Sprawozdanie finansowe i nowa informacja dodatkowa za rok 2018 Państwowej Straży Pożarnej 2019.02.28 - 2019.02.28 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.03.11 - 2019.03.11 Kraków
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.03.12 - 2019.03.12 Kraków
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2019.03.26 - 2019.03.26 Kraków

 

Newsletter