Rzeszów

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Rzeszów:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych 2019.07.30 - 2019.07.30 Rzeszów
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM SPLIT PAYMENT - CYFROWA REWOLUCJA W VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.08.20 - 2019.08.20 Rzeszów
Prawo pracy w 2019 r. Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.08.22 - 2019.08.22 Rzeszów
Pracownicze plany kapitałowe (PPK). Nowy obowiązek podmiotów zatrudniających od 2019r.Przewidziane prawem etapy wdrażania. 2019.08.27 - 2019.08.27 Rzeszów
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2019.09.17 - 2019.09.17 Rzeszów
Nowa Polityka Migracyjna Polski. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020 2019.09.19 - 2019.09.19 Rzeszów
Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK 2019.09.21 - 2019.11.17 Rzeszów
Obsługa kadrowa w praktyce w 2019 roku 2019.09.25 - 2019.09.25 Rzeszów
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ELEKTRONICZNE DEKLARACJE I EWIDENCJE VAT ORAZ INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.30 - 2019.09.30 Rzeszów
Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.16 - 2019.10.24 Rzeszów
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.26 - 2019.12.08 Rzeszów

Newsletter