Rzeszów

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Rzeszów:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.01.31 - 2019.01.31 Rzeszów
Dokumentacja pracownicza - nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 2019.02.07 - 2019.02.07 Rzeszów
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.02.07 - 2019.02.07 Rzeszów
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.08 - 2019.02.08 Rzeszów
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.02.14 - 2019.02.14 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.15 - 2019.02.15 Rzeszów
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Czas pracy 2019 - praktyczne warsztaty z pracą na dokumencie. 2019.02.25 - 2019.02.25 Rzeszów
Prawo pracy w 2019 r.Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.02.26 - 2019.02.26 Rzeszów
Sprawozdanie finansowe i nowa informacja dodatkowa za rok 2018 Państwowej Straży Pożarnej 2019.02.27 - 2019.02.27 Rzeszów
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2019.03.27 - 2019.03.27 Rzeszów

Newsletter