Gdańsk

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Gdańsk:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZAŁĄCZNIK 12 "INFORMACJA DODATKOWA" DLA PRAKTYKÓW 2019.01.22 - 2019.01.22 Gdańsk
Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 roku. 2019.01.30 - 2019.01.30 Gdańsk
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.31 - 2019.01.31 Gdańsk
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.02.11 - 2019.02.11 Gdańsk
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.14 - 2019.02.14 Gdańsk
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.15 - 2019.02.15 Gdańsk
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2019.02.15 - 2019.02.15 Gdańsk
PRAWO PRACY w 2019 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - wykład z elementami warsztatów 2019.02.19 - 2019.02.19 Gdańsk
Zamówienia publiczne. Kryteria oceny ofert 2019.02.22 - 2019.02.22 Gdańsk
ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2019 r. 2019.02.26 - 2019.02.26 Gdańsk
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. z uwzględnieniem zmian w ewidencji czasu pracy 2019.02.27 - 2019.02.27 Gdańsk
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I NOWA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018 W SANEPIDZIE 2019.03.07 - 2019.03.07 Gdańsk
Sprawozdanie finansowe i nowa informacja dodatkowa za rok 2018 Państwowej Straży Pożarnej 2019.03.12 - 2019.03.12 Gdańsk

Newsletter