Wyszukiwarka szkoleń

Wyniki wyszukiwania dla grupy ""


Temat szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Miejsce szkolenia
PODSTAWY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – w pytaniach i odpowiedziach 2021.05.19 2021.05.19 Transmisja ONLINE
RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2021 2021.05.20 2021.05.20 Transmisja ONLINE
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2021 - ZADANIA ZLECONE W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ ZADANIE I W ORGANIE FINANSOWYM 2021.05.20 2021.05.20 Transmisja ONLINE
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA, W TYM DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH – EWIDENCJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA 2021.05.21 2021.05.21 Transmisja ONLINE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA KIEROWNIKÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2021.05.25 2021.05.25 Transmisja ONLINE
Ewidencja księgowa dla projektów współfinansowanych z UE 2021.05.25 2021.05.25 Transmisja ONLINE
POŁĄCZONY ORGAN BUDŻETOWY Z URZĘDEM - NAJWAŻNIEJSZE KSIĘGOWANIA NA WSPÓLNYM RACHUNKU BUDŻETU I JEDNOSTKI W ROKU 2021 2021.05.26 2021.05.26 Transmisja ONLINE
ZAANGAŻOWANIE I ZOBOWIĄZANIA W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I FINANSOWEJ 2021.05.27 2021.05.27 Transmisja ONLINE
BIAŁA LISTA VAT, MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, KODY GTU, MIKRORACHUNEK PODATKOWY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH W ROKU 2021 2021.05.28 2021.05.28 Transmisja ONLINE
40/70/100 euro, odsetki oraz ulgi od podstaw – ewidencja księgowa, sprawozdawczość , dokumentacja – praktyczne warsztaty 2021.05.28 2021.05.28 Transmisja ONLINE
RB-Z, RB-N, RB-ZN – należności i zobowiązania w nowej sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych 2021.05.31 2021.05.31 Transmisja ONLINE
BILANSOWANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021.06.01 2021.06.01 Transmisja ONLINE
UPORZĄDKOWANIE EWIDENCJI VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH 2021.06.02 2021.06.02 Transmisja ONLINE
Polityka rachunkowości 2021 2021.06.04 2021.06.04 Transmisja ONLINE
REMONTY I INWESTYCJE DROGOWE W RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ ZARZĄDÓW DRÓG – droga jako środek trwały. 2021.06.08 2021.06.08 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 27
Newsletter