Pracownicze plany kapitałowe PPK

Jak przygotować się do wdrożenia PPK? Polecamy nasze usługi doradcze oraz szkolenia otwarte i zamknietę.


Przypominamy, że przyłączenie do programu jest obowiązkowe dla pracodawców i jednocześnie dobrowolne dla pracowników. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat przestąpienia do PPK.

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to program oszczędnościowy regulowany ustawą z dn. 04 października 2018 r., który automatycznie obejmie pracowników pracodawcy, którzy odprowadzają składki emerytalno-rentowe.


Dla kogo PPK

Program automatycznie obejmie pracowników w wieku od 18 do 54 lat, osoby wieku pomiędzy  55 a 69 lat będą mogli uczestniczyć po złożeniu oświadczenia woli.

 

Od kiedy obowiązują PPK

W pierwszej kolejności do programu bo już od 1 lipca 2019 r. przystępują firmy zatrudniające (w dniu 1 stycznia 2019 r.)  powyżej 250 osób;  od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników;  od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające min. 20 pracowników; od 1 stycznia 2021 r. - pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych.

 

Wysokość składek na PPK

 • Składka pracownika na PPK będzie wynosić minimum 2% wynagrodzenia, a składka pracodawcy minimum 1,5% wynagrodzenia
 • Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika tzw. składka podstawowa ma wynosić 2 proc. wynagrodzenia. Możliwość zwiększenia o dodatkowe 2 proc. wynagrodzenia tzw. składka fakultatywna
 • Składka podstawowa pracodawcy będzie wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia. Możliwość zwiększenia o dodatkowe 2,5 proc. wynagrodzenia tzw. składka fakultatywna
 • Maksymalna wpłata na jednego pracownika będzie mogła wynosić 8 proc.
 • Dotacja z budżetu tzw. opłata powitalna 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł

 

PPK czy PPE?

Przepisy ustawy nie będą obejmować podmiotów, które w dniu 1 lipca 2019 roku będą prowadzić PPE oraz odprowadzać składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Istnieje możliwość równoległego prowadzenia zarówno PPK jak i PPE. Pracodawca pozostawia pracownikowi możliwość wyboru opcji.

 

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń.

Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

 

Rezygnacja z PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym, dlatego jest  możliwość zrezygnowania. W tym celu konieczna będzie deklaracja rezygnacji z PPK.

 

Jak wybrać instytucję finansową dla PPK ? Kto i kiedy powinien przystąpić ? Z kim rozmawiać o PPK w firmie? Jak w praktyce wprowadzić PPK w firmie? Zleć wdrożenie Pracowniczego Planu Kapitałowego specjalistom. Skorzystaj z naszej oferty!

 

Oferujemy całościowe doradztwo prawne w zakresie wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Zakres prac w ramach wdrożenia PPK/PPE:

 • opracowanie harmonogramu utworzenia PPK/PPE,
 • przygotowanie i wypracowanie odpowiednich dokumentów oraz ich wzorów, związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK lub PPE, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników, oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów,
 • szkolenie z zakresu PPK/PPE (min. 5h godzin szkolenia),
 • pomoc w zakresie wyboru instytucji finansowej
 • negocjacje (pomoc w negocjacjach) z wybraną instytucją finansową,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach ze stroną społeczną,
 • opiniowanie projektów umów o zarządzanie PPK/PPE, przygotowanych przez wybraną instytucję finansową oraz porozumień związanych z umową o zarządzanie PPK/PPE,
 • opracowanie zmiany stosownych aktów prawa wewnętrznego w sytuacji podjęcia decyzji dotyczącej zróżnicowania wysokości wpłat dodatkowych dokonywanych do PPK/PPE,
 • bieżące konsultacje w ramach tworzenia PPK/PPE do momentu podpisania umowy o prowadzenie PPK, ewentualne dalsze konsultacje będą podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia,
 • wyjaśnienie problematyki ochrony danych osobowych w związku z utworzeniem i prowadzeniem PPK/PPE.

 

 

Szkolenia z zakresu PPK

 

Podczas szkoleń dotyczących pracowniczych planów kapitałowych nasi prelegenci przekażą niezbedną wiedzę dla pracodawców z tego zakresu. Dowiedzą sie Państwo jakie są założenia, cel wprowadzenia reformy, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK. Szkolenia Pracownicze Plany Kapitałowe to atrakcyjne kompendium dla zarządów i pracowników działów kadr zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Nasze warsztaty ułatwią Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych . Nasze warsztaty na Państwa życzenie oferujemy również w formie szkoleń zamkniętych.

 

Zobacz jak w praktyce wyglądają nasze warsztaty w wersji online. Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach online

 

{source}
<center><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IQ6mWOithJM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></center>
{/source}

 

Newsletter