Szkolenia ubezpieczenia społeczne

Szkolenia te kompleksowo przedstawią zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie szkoleń poruszane są zagadnienia związane ze składkami na ZUS, zasiłkami z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa. Podczas szkoleń omawiane są również wybrane problemy związane z emeryturami i rentami, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Szkolenia z ubezpieczeń społecznych

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE: Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy Zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy COVID-19 2020.12.04 - 2020.12.04 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Składki na ZUS w 2020/2021r. Obowiązki płatnika składek, obowiązki związane z PPK 2020.12.16 - 2020.12.16 Transmisja ONLINE

Newsletter