Gdańsk

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Gdańsk:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Pracownicze Plany Kapitałowe 2020.02.12 - 2020.02.12 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne w 2020 roku 2020.02.17 - 2020.02.17 Gdańsk
ZASTOSOWANIE BIAŁEJ LISTY VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020 2020.02.17 - 2020.02.17 Gdańsk
Nawiązanie i rozwiązania stosunku pracy bieżące orzecznictwo sądów pracy praktyczne warsztaty 2020.02.18 - 2020.02.18 Gdańsk
Prawo pracy – najważniejsze zmiany 2019/2020 2020.02.24 - 2020.02.24 Gdańsk
Baza danych odpadowych - Gospodarka odpadami 2019/2020 - zmiana ustawy o odpadach, ewidencja online i sprawozdawczość w BDO 2020.03.20 - 2020.03.20 Gdańsk
Akademia - kadry i płace w praktyce 2020 roku 2020.05.16 - 2020.05.24 Gdańsk

Newsletter