Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.10.25 - 2019.10.25 Katowice
Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców – pracowników po zmianach 2019.10.28 - 2019.10.28 Katowice
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji. 2019.10.28 - 2019.10.28 Katowice
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.10.30 - 2019.10.30 Katowice
Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2019.11.05 - 2019.11.05 Katowice
40 EURO,70 EURO ORAZ 100 EURO, NOWE ODSETKI, ZMIANA NALICZANIA ODSETEK, NOWE OBOWIĄZKI Z NALICZANIU ODSETEK, NOWE ULGI W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO I INNE ZMIANY - PRAKTYCZNE WARSZTATY 2019.11.05 - 2019.11.05 Katowice
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019 2019.11.06 - 2019.11.06 Katowice
Prawo pracy po zmianach w 2019 r. Rozwiązanie problemów interpretacyjnych aktualnych i zmienionych przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych. 2019.11.12 - 2019.11.12 Katowice
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.11.12 - 2019.11.12 Katowice
Kompendium zmian w kadrach i płacach. Zmiany od 2019 roku w prawie pracy oraz płacach 2019.11.19 - 2019.11.20 Katowice
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla managerów 2019.11.19 - 2019.11.19 Katowice
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019/2020 2019.11.25 - 2019.11.25 Katowice
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2019r – aspekty praktyczne 2019.11.27 - 2019.11.27 Katowice
ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, W TYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK - W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2019.11.28 - 2019.11.28 Katowice
AKADEMIA SPRAWOZDAWCZOŚCI 2019/2020 - BILANSOWE I BUDŻETOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019.12.11 - 2019.12.11 Katowice
Strony 12wszystkich 16

Newsletter