Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM SPLIT PAYMENT - CYFROWA REWOLUCJA W VAT W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.08.16 - 2019.08.16 Katowice
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019 2019.08.19 - 2019.08.19 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe - procedura wdrożenia, szczegółowe obowiązki pracodawcy 2019.08.21 - 2019.08.21 Katowice
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2019.08.23 - 2019.08.23 Katowice
OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT OD 1 WRZEŚNA 2019 ROKU - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.08.23 - 2019.08.23 Katowice
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.26 - 2019.08.26 Katowice
ZASADY GOSPODAROWANIA I OBROTU MIENIEM SKARBU PAŃSTWA DLA RZECZY RUCHOMYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH 2019.09.03 - 2019.09.03 Katowice
Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK 2019.09.14 - 2019.10.27 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.16 - 2019.09.16 Katowice
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.09.17 - 2019.09.17 Katowice
ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2019 r. 2019.09.23 - 2019.09.23 Katowice
Lista wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian na 2019 rok. Egzekucje z wynagrodzeń 2019.09.24 - 2019.09.24 Katowice
FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I W OBOWIĄZKOWYM MECHANIZMIE PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, ELEKTRONICZNE DEKLARACJE I EWIDENCJE VAT ORAZ INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 2019.09.26 - 2019.09.26 Katowice
Akademia rachunkowości budżetowej 2019 2019.09.30 - 2019.10.01 Katowice
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.19 - 2019.12.01 Katowice

Newsletter