Katowice

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Katowice:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.18 - 2019.05.27 Katowice
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r 2019.05.23 - 2019.05.23 Katowice
Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2019 r na bazie wybranych zagadnień dla zaawansowanych 2019.05.23 - 2019.05.23 Katowice
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.27 - 2019.05.27 Katowice
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.05.28 - 2019.05.28 Katowice
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.05.30 - 2019.05.30 Katowice
Nowości w czasie pracy 2019 r. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej z zakresu czasu pracy w 2019 r. oraz planować i rozliczać czas pracy by nie popełniać wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym? 2019.05.31 - 2019.05.31 Katowice
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.05.31 - 2019.05.31 Katowice
Środki trwałe w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych 2019.06.04 - 2019.06.04 Katowice
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.06.04 - 2019.06.04 Katowice
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 r. 2019.06.07 - 2019.06.07 Katowice
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.12 - 2019.06.12 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.06.13 - 2019.06.13 Katowice
Nadpłaty oraz zaległości w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w ewidencji księgowej (schematy księgowe) - praktyczne warsztaty 2019.06.13 - 2019.06.13 Katowice
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019. Zatrudnianie obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych 2019.06.14 - 2019.06.14 Katowice
Strony 12wszystkich 24

Newsletter