Kraków

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Kraków:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Czas pracy w 2019r. z uwzględnieniem prowadzenia ewidencji czasu pracy w świetle zmian 2019.05.27 - 2019.05.27 Kraków
Podatek od towarów i usług 2019 w jednostkach sfery budżetowej 2019.05.28 - 2019.05.28 Kraków
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.05.31 - 2019.05.31 Kraków
Rachunkowość budżetowa od A do Z - w wybranych zagadnieniach, w oparciu o aktualne interpretacje i wyjaśnienia 2019.06.03 - 2019.06.03 Kraków
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.06.04 - 2019.06.04 Kraków
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 r. 2019.06.06 - 2019.06.06 Kraków
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE - Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.06.12 - 2019.06.12 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.06.13 - 2019.06.13 Kraków
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.06.14 - 2019.06.14 Kraków
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy 2019.06.17 - 2019.06.17 Kraków
Prawo pracy w 2019 r.Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.06.18 - 2019.06.18 Kraków
Należności w jednostkach budżetowych - praktyczne aspekty realizacji i ewidencji 2019.06.19 - 2019.06.19 Kraków
Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019r. 2019.06.24 - 2019.06.24 Kraków
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE - WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY – 2019 2019.06.25 - 2019.06.25 Kraków
Strony 12wszystkich 18

 

Newsletter