Poznań

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019r. 2019.03.25 - 2019.03.25 Poznań
Prawo pracy w 2019r z uwzględnieniem najnowszych zmian i ich konsekwencji w praktyce 2019.03.25 - 2019.03.25 Poznań
Rachunkowość VAT oraz podzielona płatność w schematach księgowych od podstaw - wzory księgowań od jednostki budżetowej po organ finansowy 2019.03.26 - 2019.03.26 Poznań
Dochody - przychody, wydatki - koszty w polityce rachunkowości budżetowej na rok 2019 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 2019.03.27 - 2019.03.27 Poznań
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.03.28 - 2019.03.28 Poznań
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.03.30 - 2019.04.28 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.04.04 - 2019.04.04 Poznań
Emerytalna rewolucja 2019: Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.04.09 - 2019.04.09 Poznań
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE. Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.04.11 - 2019.04.11 Poznań
Łączne sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa gminy, powiatu, województwa, dysponenta części budżetowej, dysponenta II stopnia za rok 2018 2019.04.12 - 2019.04.12 Poznań
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019r. 2019.04.12 - 2019.04.12 Poznań
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - ewidencja księgowa , sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 01.01.2019 r 2019.04.15 - 2019.04.15 Poznań
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.15 - 2019.04.15 Poznań
Płace 2019 w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.04.16 - 2019.04.16 Poznań
Zaangażowanie i zobowiązania w jednostkach budżetowych w roku 2019 2019.04.17 - 2019.04.17 Poznań
Strony 12wszystkich 23

Newsletter