Poznań

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Poznań:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Najnowsze zmiany w prawie pracy - przepisy i orzecznictwo 2019.01.23 - 2019.01.23 Poznań
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej według stanu na 31 grudnia 2018 oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 2019.01.24 - 2019.01.24 Poznań
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej - 1 styczeń 2019 2019.01.25 - 2019.01.25 Poznań
Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA, zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA 2019.01.30 - 2019.01.30 Poznań
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2019.02.13 - 2019.02.13 Poznań
Przygotowanie do kontroli centralizacji rozliczeń w VAT 2019.02.13 - 2019.02.13 Poznań
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.02.14 - 2019.02.14 Poznań
Vademecum Prawa pracy w 2019 r. 2019.02.18 - 2019.02.19 Poznań
Przetwarzanie danych osobowych przez działy HR w świetle RODO, Kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej  od nawiązania do ustania: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia 2019.02.19 - 2019.02.19 Poznań
Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2019.02.20 - 2019.02.20 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2018 2019.02.20 - 2019.02.20 Poznań
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.02.21 - 2019.02.21 Poznań
Sprawozdanie finansowe i nowa informacja dodatkowa za rok 2018 Państwowej Straży Pożarnej 2019.03.04 - 2019.03.04 Poznań
SPRAWOZDANIE FINANSOWE I NOWA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018 WOJEWÓDZKIEJ I POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ JAKO DYSPONENTA DRUGIEGO I TRZECIEGO STOPNIA 2019.03.06 - 2019.03.06 Poznań
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2019.03.20 - 2019.03.20 Poznań
Strony 12wszystkich 16

Newsletter