Warszawa

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Warszawa:

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Vademecum Prawa pracy w 2019 r. 2019.03.21 - 2019.03.22 Warszawa
Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. Nowe zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów oraz wybrane, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy 2019.03.26 - 2019.03.26 Warszawa
Pracownicze Plany Kapitałowe- procedura wdrożenia, szczegółowe obowiązki pracodawcy 2019.03.27 - 2019.03.27 Warszawa
Warsztaty komputerowe z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel dla HR. Controlling personalny - koszty pracownicze w przedsiębiorstwie 2019.03.27 - 2019.03.28 Warszawa
Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków w projektach UE 2019.03.28 - 2019.03.28 Warszawa
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych - praktyczny poradnik 2019 2019.03.29 - 2019.03.29 Warszawa
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2019.03.29 - 2019.03.29 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2019.03.29 - 2019.03.29 Warszawa
Cyberbezpieczeństwo - wdrożenie ustawy 2019.03.29 - 2019.03.29 Warszawa
OBSŁUGA TRUDNEGO PETENTA/INTERESANTA W SĄDOWNICTWIE 2019.04.01 - 2019.04.02 Warszawa
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - ewidencja księgowa , sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 01.01.2019 r 2019.04.02 - 2019.04.02 Warszawa
Łączne sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa gminy, powiatu, województwa, dysponenta części budżetowej, dysponenta II stopnia za rok 2018 2019.04.02 - 2019.04.02 Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.04.02 - 2019.04.02 Warszawa
RODO a cyberbezpieczeństwo czyli jak zabezpieczyć dane w jednostce organizacyjnej 2019.04.11 - 2019.04.11 Warszawa
Zasiłki w 2019r od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy 2019.04.11 - 2019.04.11 Warszawa
Strony 123wszystkich 33

 

Newsletter