Wrocław

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy. Zmiany obowiązków pracodawcy w 2019r 2019.05.22 - 2019.05.23 Wrocław
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE. Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.05.23 - 2019.05.23 Wrocław
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - PLANOWANIE, WYKONYWANIE I KSIĘGOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2019.05.28 - 2019.05.28 Wrocław
Kompendium Prawo pracy w działaniu 2019 - dwudniowe warsztaty praktyczne. 2019.06.05 - 2019.06.06 Wrocław
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.06.07 - 2019.06.07 Wrocław
Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie przepisów RODO oraz przepisów szczególnych. 2019.06.11 - 2019.06.11 Wrocław
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.11 - 2019.06.11 Wrocław
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.06.12 - 2019.06.12 Wrocław
Harmonogramowanie i rozliczanie czasu pracy w produkcji Czterobrygadówka 12-godzinna, czy 8 godzinna – Work-life balance Zmiany 2019 2019.06.12 - 2019.06.12 Wrocław
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2019.06.13 - 2019.06.13 Wrocław
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019.06.13 - 2019.06.13 Wrocław
EXCEL w dziale personalnym – praktyczne warsztaty 2019.06.17 - 2019.06.18 Wrocław
Naliczanie wynagrodzeń dla początkujących 2019.06.17 - 2019.06.18 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2019. Zatrudnianie obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych 2019.06.19 - 2019.06.19 Wrocław
Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 2019.06.24 - 2019.06.24 Wrocław
Strony 12wszystkich 21

 

Newsletter