Wrocław

Polecamy najbliższe szkolenia z tematyki prawa pracy, kadr i płac w mieście Wrocław:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Warsztaty Inspektora ochrony danych osobowych - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.10.15 - 2019.10.23 Wrocław
Prawo pracy dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2019 r. 2019.10.21 - 2019.10.22 Wrocław
OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019.10.22 - 2019.10.22 Wrocław
DOKUMENTACJA KADROWA 2019. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach a RODO od 4 maja 2019 r. Elementy archiwizacji dokumentów. 2019.10.23 - 2019.10.23 Wrocław
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE – ZASTOSOWANIE „BIAŁEJ LISTY” VAT I OBOWIĄZKOWEGO MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI), ZAKUPU GOTOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH ULEPSZEŃ I REMONTÓW 2019.10.29 - 2019.10.29 Wrocław
Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników 2019.10.31 - 2019.10.31 Wrocław
Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych 2019.11.06 - 2019.11.06 Wrocław
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2019 2019.11.07 - 2019.11.07 Wrocław
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019.11.12 - 2019.11.12 Wrocław
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 2019.11.14 - 2019.11.14 Wrocław
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.11.16 - 2019.12.08 Wrocław
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji. 2019.11.20 - 2019.11.20 Wrocław
Program Płatnik - korygowanie dokumentów 2019.11.21 - 2019.11.21 Wrocław
Kompendium prawa pracy 2019/2020 NAJLEPSZE PRAKTYKI 2019.11.25 - 2019.11.26 Wrocław
Zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019 r. Zmiany w PIT w 2019 r. 2019.11.25 - 2019.11.25 Wrocław
Strony 12wszystkich 17

 

Newsletter