Zmiana wymiaru etatu i nagroda roczna – w jakiej wysokości uwzględnić ją w podstawie wymiaru zasiłku

Do 31 października 2019 r. pracownik był zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy (1/2), a od 1 listopada 2019 r. w pełnym wymiarze. Za 2019 rok jesteśmy zobowiązani wypłacić pracownikowi nagrodę roczną, do której nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków i jest ona pomniejszana proporcjonalnie za te okresy. W lutym 2020 roku pracownik sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem i ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Czy do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego nagrodę roczną wliczamy tylko za dwa miesiące, od kiedy pracuje na pełny etat, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

Odpowiedź: Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r. należy zatem doliczyć nagrodę roczną za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków i wynagrodzenia za czas choroby w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zatem pracownik jest niezdolny do pracy w 2020 roku, to do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłków należy doliczyć 1/12 składnika rocznego (np. nagrody rocznej, premii rocznej czy trzynastki) wypłaconej za 2019 roku. Zasada ta dotyczy wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków bez względu na to, w którym miesiącu 2020 roku powstanie do nich prawo i bez względu na datę wypłaty składnika rocznego.

 

Jeżeli w momencie ustalania prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku przysługującego w danym roku nie został jeszcze wypłacony składnik roczny za rok poprzedzający, wtedy do podstawy wymiaru należy przyjąć 1/12 tego składnika wypłaconego za rok jeszcze wcześniejszy. Istotne jest, że po wypłaceniu tego składnika już po dacie ustalenia podstawy wymiaru z uwzględnieniem składnika za rok wcześniejszy nie przeliczamy podstawy wymiaru wypłaconego wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku. Nie należy jej już weryfikować.

 

Jeżeli przed powstaniem niezdolności do pracy pracownikowi ustalono nowy wymiar czasu pracy, to zgodnie z art. 40 ustawy chorobowej podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, za pełne kalendarzowe miesiące po tej zmianie.

 

Zmiana wymiaru czasu pracy ma również wpływ na sposób uwzględniania w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków składników przysługujących za okresy roczne. Ważne jest przy tym ustalenie, od kiedy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy:

 

  • czy w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy,
  • czy już po upływie roku poprzedzającego niezdolność do pracy.

 

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy, składnik roczny należy uwzględnić w podstawie wymiaru proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

W przedstawiony w powyższym przykładzie sposób należy uwzględniać nagrodę roczną w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla pracownika, o którym mowa w pytaniu. W jego przypadku, jak w podanym przykładzie, zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy (zmiana wymiaru czasu pracy w 2019 r., niezdolność do pracy w 2020 r.). Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r. należy zatem doliczyć nagrodę roczną za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.

 

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy, to składnik roczny uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 42 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

Renata Tonder
specjalista w zakresie zasiłków

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia online

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ONLINE. Akademia CIT - kompendium wiedzy dla początkujących. 2020.06.08 - 2020.06.10 Transmisja ONLINE
Transmisja online.Bezpieczne umowy księgowe – zasady sporządzania umów, przykładowe zapisy chroniące księgowych. 2020.06.08 - 2020.06.08 Transmisja ONLINE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2020.06.09 - 2020.06.09 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020 - zmiany od 1 lipca 2020 roku. 2020.06.10 - 2020.06.10 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Wybrane zmiany w prawie pracy, w tym związane z koronawirusem 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: RODO w okresie pandemii. Praktyczne rozwiązania Problemy do pokonania 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF. Praktyczne narzędzia pracy. 2020.06.15 - 2020.06.30 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK VAT - Rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych dla potrzeb 2020 - JPK_VDEK oraz JPK_FA(3). 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO I POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
Nowelizacja przepisów w zakresie postępowań egzekucyjnych w administracji. Spojrzenie ze strony organów wierzycielskich i egzekucyjnych. 2020.06.15 - 2020.06.15 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 – ZFŚS w dobie COVID-19 2020.06.16 - 2020.06.16 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE Tarcza 1.0 - 4.0 Wynagrodzenia i Zasiłki na Liście płac z dofinansowaniem FGŚP. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu. Zmiana kwot wolnych przy potrąceniach z wynagrodzenia 2020.06.16 - 2020.06.16 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Raportowania schematów podatkowych (MDR). Praktyczna wiedza dla korzystających, promotora i wspomagającego. 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
Przypomnienie o obowiązkach i przepisach w gospodarowaniu odpadami i nie tylko... dla wytwórców odpadów, zbierających i przetwarzających odpady 2020.06.17 - 2020.06.17 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Reorganizacja i restrukturyzacja pracy w okresie pandemii koronawirusa 2020.06.18 - 2020.06.18 Transmisja ONLINE
Strony 12345wszystkich 63

 

Newsletter