Aktualności

Aktualności

Zaniedbanie wdrożenia procedury zgłoszeń stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Ustawa o ochronie sygnalistów została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2024.928 z…
Sygnalista to osoba, która uzyskała informację o naruszeniu prawa i ujawniła tę informację. Sejm w dniu 14 czerwca 2024 r.…
Premia regulaminowa jako składnik wynagrodzenia może stanowić podstawę wymiaru składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z zamiarem przedsiębiorcy w…
Uprawnienia do emisji CO2 można nabyć nieodpłatnie lub odpłatnie na specjalnej giełdzie.   Niezależnie od sposobu nabycia uprawnień do emisji…
Zlecenie zawarte z własnym pracodawcą nie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi. Nawiązanie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których…
Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa…
W przypadku drugiej umowy zlecenia może powstać zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zostały uregulowane w ustawie…
Przejęcie pracowników bez zadań i majątku firmy jest pozornym outsourcingiem pracowniczym.   Zgodnie z art. 231 1 i § 2…
Nowe przepisy mają ograniczyć zamykanie działalności i zmniejszyć koszty zatrudnienia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany przepisów dla…
Zwolnienie z podatku przysługuje gdy pracownik faktycznie przebywa w podróży służbowej. Z art. 21ust.1 pkt 16 lit. a ustawy o…
Strona 1 z 42
Newsletter