Aktualności

Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju…
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy…
W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres…
Pracownik zatrudniony od 4 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 października do 15 listopada 2019 r.…
Czy można korzystać ze zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP za byłego bezrobotnego 50+ w przypadku kolejnej umowy?…
Prosiłabym o udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba…
Instytucja kultury organizuje wydarzenia artystyczne - przedstawienia. W ciągu roku zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Czy można zawierać jedną…
Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem zatrudniającym powyżej 250 osób. Pytanie dotyczy poboru składki od wynagrodzenia uczestnika programu PPK i wpłaty składki do…
Podatnik nabywa pakiety medyczne dla osób które nie są jego pracownikami, są natomiast członkami zarządu spółki powiązanej, pracownikami zatrudnionymi przez…
Nawet jeżeli zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności w określonych przypadkach można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów…
Strona 1 z 29
Newsletter