Aktualności

Jak ustalić podstawę wymiaru składek za miesiąc, w którym zleceniobiorca student ukończył 26 lat?   W trakcie miesiąca zleceniobiorca będący…
Ustalenie wyższej diety z tytułu delegacji - czy nadal obowiązuje wyłączenie z podstawy wymiaru składek   Z dniem 1 kwietnia…
Czy dodatek specjalny uwzględnia się w podstawie nagrody jubileuszowej   Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego wypada na dzień 24.05.19. Pracownik za…
Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego   Mam pytanie dotyczące ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym.…
Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego   Wystartował projekt „Przepis na…
Czy napiwki należy oskładkować?   Prowadzę restaurację, w której zatrudniam 8 pracowników, w tym trójkę kelnerów. Otrzymują oni codziennie od…
Czy opłacać składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z siostrą zakonną Nasz zakład zawarł umowę zlecenie z siostrą zakonną. Zakon…
Umowa o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zawarta jest umowa o pracę   Czy możemy bez konsekwencji względem…
Urlop macierzyński a umowa cywilnoprawna   Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej u…
Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia   Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres…
Strona 1 z 26
Newsletter