Aktualności

Chodzi o taką sytuację: obywatel Ukrainy jest zatrudniony na umowę o pracę od 29 sierpnia do 30 listopada 2018 r.…
W grudniu 2018 r. nagrodę roczną otrzymał pracownik, z którym stosunek pracy rozwiązaliśmy z końcem sierpnia tego roku. Czy powinniśmy…
Według art.8 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, to dla celów ubezpieczeń…
Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U.z 2018 r., poz. 1382 ze zm.) cudzoziemcy…
Jeżeli spółka z o.o. z siedzibą w Polsce zatrudnia na okres trzech miesięcy obywateli Gruzji na podstawie kontraktu menedżerskiego i…
Jeden z pracowników posiada znaczny stopień niepełnosprawności i do tej pory pracował po 7 godzin na dobę i 35 godzin…
Zleceniobiorca jest u nas zatrudniony na umowę zlecenia od 22.06.2018 r. Zgodnie z oświadczeniem został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.…
Zmiana ustawy o KRS do 30 września 2018 r. umożliwiała wysyłanie do rejestru skanów bilansu. Funkcjonalność działa do tej pory…
Celem spisu z natury czy weryfikacji jest doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego majątku z rzeczywistym. W przypadku środków trwałych będzie…
Pod koniec października Sejm uchwalił obszerny pakiet zmian w przepisach obydwu ustaw o podatkach dochodowych, które zaczną obowiązywać w 2019…
Strona 1 z 23
Newsletter