Aktualności

Aktualności

Dnia 25 czerwca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C‑762/18 i C‑37/19. Wyrok ten stanowił odpowiedź…
Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę   Kodeks pracy chroni pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę w okresie,…
Art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…
Niejednolita linia orzecznicza sygnalizuje, że lepiej zapytać fiskusa o rozliczenie noclegów finansowanych przez firmę swoim pracownikom.   Wcześniej NSA zajmował…
Przychód pracownika z tytułu używania samochodu pracodawcy w celach prywatnych trzeba opodatkować i oskładkować.   W sytuacji gdy pracodawca udostępnia…
Dnia 23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom…
Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa praktycznie z dnia na dzień zamknęły wszystkich w domach. W konsekwencji tradycyjne szkolenia, kursy czy…
Kodeks cywilny przyznaje kupującemu będącemu stroną umowy sprzedaży uprawnienie prawnokształtujące w postaci złożenia oświadczenia woli o obniżeniu ceny sprzedaży rzeczy…
Choć od początku pandemii ruch w internecie wzrósł o 40 proc., to daleko nam jeszcze do limitów pojemności sieci. Mamy…
Pracownik zwolniony dyscyplinarnie po wadliwym wypowiedzeniu umowy może dochodzić odszkodowania z dwóch tytułów – uchwała SN   Uchwała Sądu Najwyższego…
Strona 1 z 32
Newsletter