Aktualności

Aktualności

W Polsce prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę chroniącą sygnalistów jeszcze trwają. Obowiązki ochrony osób zostały nałożone dyrektywą UE 2019/1937 w…
Członka zarządu zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie. Po wejściu w życie Polskiego Ładu osoby zasiadające w zarządzie spółek…
Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe ulgi dla pracowników w zależności od wysokości zarobków. Polski Ład zmienia algorytm liczenia wynagrodzeń pracowniczych. Od…
Nocleg w samochodzie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ryczałtu. Wypłata świadczeń z tytułu podróży służbowych dokonywana jest zgodnie z…
Pracownik ma prawo do odpoczynku po zakończonej w nocy podróży służbowej.   Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy…
Pracodawca nie musi wypłacać dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.   Przepisy prawa pracy oraz przepisy bhp nie…
Wykonywanie pracy nie musi mieć charakteru pracowniczego jednak umowa o pracę nie powinna posiadać cech umowy zlecenia. Zgodnie z art.…
Pakiety medyczne jako element wynagrodzenia stanowią koszt podatkowy w dacie ich zakupu. Zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich…
Osoby współpracujące z przedsiębiorcą to wyłącznie osoby wymienione w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Z literalnego brzmienia art. 8 ust.11…
Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń finansowanych z ZFŚS objęte jest limitem.   Karty podarunkowe dla dzieci pracowników ufundowane z Zakładowego…
Strona 1 z 37
Newsletter