Aktualności

Aktualności

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie po wadliwym wypowiedzeniu umowy może dochodzić odszkodowania z dwóch tytułów – uchwała SN   Uchwała Sądu Najwyższego…
Epidemia COVID-19 sprawiła, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień zostało zmuszonych do zawieszenia lub istotnego ograniczenia swojej działalności gospodarczej.…
Przed nastaniem pandemii COVID-19, wielu pracodawców starało się przyciągnąć nowych pracowników i zatrzymać przy sobie obecnych, oferując atrakcyjne dodatki do…
Rozpoczęta niedawno procedura odmrażania gospodarki umożliwiła sporej części pracodawców powrót do względnie normalnego trybu działania przedsiębiorstwa po dłuższej przerwie w…
Przedsiębiorcy, którzy nie zawiesili swojej działalności i uzyskali w związku z pandemią zwolnienie z opłacania składek ZUS muszą liczyć się…
Epidemia COVID-19 oraz przepisy ustaw i rozporządzeń mających ograniczyć jej skutki (często wprowadzanych z dnia na dzień) istotnie wpłynęły na…
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3.200 zł. Oprócz wynagrodzenia do 31 grudnia 2019 r. pracownik miał także prawo…
Z związku z panującym obecnie stanem epidemii, nasi pracownicy pracują zdalnie. Wykorzystują w celach służbowych własny sprzęt, głównie komputery i…
Do 31 października 2019 r. pracownik był zatrudniony w połowie wymiaru czasu pracy (1/2), a od 1 listopada 2019 r.…
Przyglądaliśmy się już wyzwaniom pracy zdalnej z punktu widzenia osoby zarządzającej zespołem (patrz artykuł: Jak zarządzać pracą zdalną zespołu). Tym…
Strona 1 z 31
Newsletter