Aktualności

Aktualności

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Śniadaniu Biznesowym dotyczącym prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce.   Data i…
Pracownica była nieobecna w pracy przez 5 dni w związku z chorobą dziecka, które ma 2,5 roku. W związku z…
Mam umowę o dzieło prawnoautorską (licencyjną), jednak bez przeniesienia praw autorskich. Wykonawca oświadcza, że fotografie, o których mowa w umowie,…
Zbliża się koniec roku i pojawia nam się pewien problem z wypłatą zasiłku chorobowego dla naszej pracownicy. Od kilku lat,…
Jako gmina zawieramy umowy zlecenia na sprzątanie przystanków z osobami fizycznymi. Zleceniobiorca po wykonaniu zlecenia składa oświadczenie z przepracowanych godzin…
Wydatki ponoszone na noclegi pracowników oddelegowanych do pracy za granicę stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.   Nie w każdym…
W okresie ochronnym nie można zwolnić pracownika. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić m.in. za porozumieniem stron.…
Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju…
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy…
W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres…
Strona 1 z 30
Newsletter