Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy drugi z rodziców jest chory

Czy matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego na 6-letnie dziecko przebywające w szpitalu (matka z dzieckiem w szpitalu), gdy bezrobotny ojciec opiekuje się drugim 2,5-letnim dzieckiem zdrowym w domu (dziecko nie chodzi jeszcze do przedszkola)? Czy matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko chore, gdy bezrobotny ojciec jest chory w domu, ale nie był u lekarza i nie ma zaświadczenia? Czy wystarczy oświadczenie matki, że drugi rodzic jest chory i nie może zaopiekować się dzieckiem?

 

W okresie przebywania w szpitalu dziecko ma zapewnioną opiekę szpitala, jednak gdy lekarz leczący uzna za zasadne obecność mamy przy dziecku i wystawi zaświadczenie ZUS EZLA, to nie ma podstaw do odmowy wypłaty zasiłku. To, że tata dziecka jest osobą bezrobotną i przebywa w domu, opiekując się drugim dzieckiem jest bez znaczenia.

 

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (nie dotyczy to opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat). Tej zasady nie stosujemy jednak w sytuacji wskazanej w pytaniu.

 

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 jest:

 

  • oświadczenie ubezpieczonego – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku – w razie porodu, choroby lub pobytu rodzica stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierające imię i nazwisko rodzica stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, jeśli dziecku zostało już nadane oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie;
  • oświadczenie ubezpieczonego oraz potwierdzona przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA albo zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawionego na zwykłym druku, niani lub dziennemu opiekunowi.

 

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku opiekuńczego składa również oświadczenie na druku ZUS Z-15A (gdy opieka jest nad dzieckiem do lat 14). Po przedłożeniu tego oświadczenia pracodawca gdy jest uprawniony do wypłaty świadczeń powinien je wypłacić.

 

Podstawa prawna

Art. 32 ust. 1 pkt 2, art. 33 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 870).

 

Andrzej Radzisław
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.09.21 - 2020.09.21 Rzeszów
Transmisja on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe – jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie? 2020.09.23 - 2020.09.23 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.09.26 - 2020.09.26 Katowice
TRANSMISJA ON-LINE: Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy. Prawo, wypłata i dokumenty do świadczeń w związki z COVID-19 2020.10.09 - 2020.10.09 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE: Nowe zasady przy zbiegach egzekucji - zmiany od 31 lipca 2020 r. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2020 r. w tym zmiany wprowadzone ustawą Tarcza Antykryzysowa 3.0-4.0 2020.10.12 - 2020.10.12 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ON-LINE: Kompendium zmian w kadrach i płacach 2020.10.15 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE - Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2020r - aspekty praktyczne 2020.10.15 - 2020.10.15 Transmisja ONLINE
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych w 2020r - aspekty praktyczne 2020.10.15 - 2020.10.15 Warszawa
Transmisja on-line: Delegowanie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem skutków w zakresie ubezpieczeń. Zmiany od 30 lipca 2020r 2020.10.16 - 2020.10.16 Transmisja ONLINE
Zmiany w Prawie Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe 2020.10.18 - 2020.10.21 Sopot
Transmisja on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.10.19 - 2020.10.19 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line Clickmeeting: Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy 2020.10.20 - 2020.10.21 Transmisja ONLINE
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.10.20 - 2020.10.20 Wrocław
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2020.10.21 - 2020.10.21 Legnica
Strony 12wszystkich 16

 

 

Newsletter