Szkolenia podatki

Szkolenia z tej dziedziny obejmują tematykę podatków dochodowych i mają na celu przedstawienie najnowszych zmian w przepisach, zapoznania się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami. Szkolenia obejmują problematykę zmian w podatku CIT i podatku PIT, kosztów uzyskania przychodu, nowe zasady rozliczania wydatków na samochody ich amortyzację, leasing, nowe zasady rozliczania straty podatkowej, przychody z zysków kapitałowych itp.

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.08 - 2019.04.08 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.09 - 2019.04.09 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.11 - 2019.04.11 Rzeszów
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 po zmianach 2019.04.12 - 2019.04.12 Lublin
Płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany planowane na lata 2019/2020 – istotne zagadnienia, problemy rozliczeniowe Najnowsze orzecznictwo – kontrowersyjne stanowiska organów podatkowych 2019.04.26 - 2019.04.26 Poznań
Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2019 - CIT i VAT 2019.05.28 - 2019.05.31 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Nowelizacja przepisów podatkowych 2019 - VAT, CIT, PIT 2019.05.29 - 2019.06.05 Hiszpania, IBIZA

 

 

Newsletter