Szkolenia dokumentacja pracownicza

Od początku 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem warsztatów jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenia z tej kategorii skierowane są do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Nasze usługi to również audyt dokumentacji pracowniczej. Oferujemy kompleksowy audyt akt osobowych pracowników uwzględniający najnowsze regulacje. Nasze działania pomogą prowadzić dokumentację pracowniczą w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od procesu rekrutacyjnego, aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

 

Szkolenia dokumentacja pracownicza – rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Regulacje dotyczące zatrudnienia 2019. Dokumentacja pracownicza po nowemu, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, aktualne wyzwania w zakresie PPK 2019.08.19 - 2019.08.19 Warszawa
Prawo pracy w 2019 r. Nowe akta osobowe, dokumentacja pracownicza, skrócenie przechowywania dokumentów, dostosowanie prawa pracy do RODO i inne. 2019.08.22 - 2019.08.22 Rzeszów
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.22 - 2019.08.22 Kraków
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 2019.08.26 - 2019.08.26 Warszawa
Dokumentacja pracownicza 2019/2020. Akta osobowe, dokumentacja czasu pracy, dokumentacja nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ochrona danych osobowych w zatrudnieniu. 2019.08.26 - 2019.08.26 Katowice
Regulacje dotyczące zatrudnienia 2019. Dokumentacja pracownicza po nowemu, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, aktualne wyzwania w zakresie PPK 2019.08.26 - 2019.08.26 Legnica
Nowości w prawie pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy w 2019r. Najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej, najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy oraz nadchodzące zmiany w przepisach 2019.09.11 - 2019.09.12 Legnica
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2019/2020 z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji) 2019.09.12 - 2019.09.12 Łódź
Czas pracy, urlopy wypoczynkowe oraz inne aktualne zagadnienia w kontekście regulacji wewnątrz zakładowych, nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowych stanowisk i wyroków 2019.09.16 - 2019.09.16 Kraków
Nowości w prawie pracy, najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej, najnowsza wykładnia UODO oraz nadchodzące zmiany w przepisach 2019.09.19 - 2019.09.19 Kielce
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2019/2020 z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji) 2019.09.25 - 2019.09.25 Wrocław

 

Newsletter