Szkolenia dokumentacja pracownicza

Od początku 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem warsztatów jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenia z tej kategorii skierowane są do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Nasze warsztaty prowadzimy w formule otwartej oraz jako szkolenia zamknięte w wybranej przez Państwa lokalizacji

Nasze usługi to również audyt dokumentacji pracowniczej. Oferujemy kompleksowy audyt akt osobowych pracowników uwzględniający najnowsze regulacje. Nasze działania pomogą prowadzić dokumentację pracowniczą w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od procesu rekrutacyjnego, aż do momentu rozwiązania stosunku pracy.

 

Szkolenia dokumentacja pracownicza – rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Prawo pracy 2019/2020 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, nawiązanie i rozwiązanie umów o pracę, świadectwo pracy, aktualne wyzwania w zakresie PPK 2019.12.11 - 2019.12.11 Warszawa
Nowości w prawie pracy, najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej, najnowsza wykładnia UODO oraz nadchodzące zmiany w przepisach 2020.01.15 - 2020.01.15 Rzeszów
Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy 2020.01.24 - 2020.01.24 Gdańsk
Zmiany w prawie pracy - regulacje dotyczące zatrudnienia 2020 Jakie informacje powinny czy mogą znaleźć się w aktach, dokumentacja pracownicza dla różnych grup pracowników, w tym czas pracy i urlopy, 2020.01.27 - 2020.01.27 Opole

 

Newsletter