Szkolenia kadrowo - płacowe

Szkolenia kadrowe mają na celu zaprezentowanie zagadnień kadrowo-płacowych w aspekcie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków czy przepisów dotyczących cudzoziemców i ich zatrudniania na terenie Polski. Nasi wykładowcy to praktyczne podejście do zagadnień z tematyki kadr i płac. Nasza oferta to warsztaty otwarte jedno lub dwudniowe jak również kursy i szkolenia wyjazdowe. Szeroki zakres tematyczny i doświadczenie prelegentów gwarantuje uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, lecz także pozwala wykorzystać ją w praktyce.

 

Polecamy szkolenia z tematyki kadr i płac

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021r. 2021.06.18 - 2021.06.18 Transmisja ONLINE
Lista płac od podstaw – szkolenie dla początkujących 2021.06.21 - 2021.06.22 Transmisja ONLINE
Problemy w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych - korygowanie wpłat do PPK 2021.06.22 - 2021.06.22 Transmisja ONLINE
Korekta listy płac - rozliczenia z ZUS i US. 2021.06.24 - 2021.06.24 Transmisja ONLINE
Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r. 2021.06.28 - 2021.06.28 Transmisja ONLINE
Dokumentacja emerytalno - rentowa i likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych – skracanie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej 2021.07.13 - 2021.07.13 Transmisja ONLINE
Problemy w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych - korygowanie wpłat do PPK 2021.07.14 - 2021.07.14 Transmisja ONLINE
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac 2021.07.14 - 2021.07.14 Transmisja ONLINE
Zatrudnianie cudzoziemców – legalizacja pracy, podatki i ubezpieczenia w 2021r 2021.07.15 - 2021.07.16 Transmisja ONLINE
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i zasiłku w aspekcie praktycznym 2021.07.16 - 2021.07.16 Transmisja ONLINE
Płace w ujęciu praktycznym 2021.07.16 - 2021.07.16 Warszawa
VADEMECUM WYNAGRODZEŃ 2021 2021.08.22 - 2021.08.25 Mrągowo

Newsletter