Szkolenia kadrowo - płacowe

Szkolenia kadrowe mają na celu zaprezentowanie zagadnień kadrowo-płacowych w aspekcie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków czy przepisów dotyczących cudzoziemców i ich zatrudniania na terenie Polski. Nasi wykładowcy to praktyczne podejście do zagadnień z tematyki kadr i płac. Nasza oferta to warsztaty otwarte jedno lub dwudniowe jak również kursy i szkolenia wyjazdowe. Szeroki zakres tematyczny i doświadczenie prelegentów gwarantuje uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, lecz także pozwala wykorzystać ją w praktyce.

 

Polecamy szkolenia z tematyki kadr i płac

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2021.05.17 - 2021.05.17 Transmisja ONLINE
Korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej do ZUS 2021.05.19 - 2021.05.19 Transmisja ONLINE
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń chorobowych w 2021r. Zwolnienia z oskładkowania świadczeń pracowniczych w świetle najnowszych interpretacji ZUS 2021.05.19 - 2021.05.19 Transmisja ONLINE
Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w praktyce – błędy w oskładkowaniu a nieprawidłowości w PPK 2021.05.19 - 2021.05.19 Transmisja ONLINE
Zatrudnianie cudzoziemców – legalizacja pracy, podatki i ubezpieczenia w 2021r - Transmisja on-line 2021.05.19 - 2021.05.20 Transmisja ONLINE
Umowy o dzieło w 2021r. – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS (webinarium dla praktyków) 2021.05.20 - 2021.05.20 Transmisja ONLINE
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2021.06.10 - 2021.06.10 Transmisja ONLINE
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń chorobowych w 2021r. Zwolnienia z oskładkowania świadczeń pracowniczych w świetle najnowszych interpretacji ZUS 2021.06.16 - 2021.06.16 Katowice
Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek i wypłatą zasiłków w 2021 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian 2021.06.17 - 2021.06.17 Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021r. 2021.06.18 - 2021.06.18 Transmisja ONLINE
Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w praktyce – błędy w oskładkowaniu a nieprawidłowości w PPK 2021.06.18 - 2021.06.18 Wrocław
PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce 2021.06.21 - 2021.06.21 Gdańsk
Lista płac od podstaw – szkolenie dla początkujących 2021.06.21 - 2021.06.22 Transmisja ONLINE
Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w praktyce – błędy w oskładkowaniu a nieprawidłowości w PPK 2021.06.22 - 2021.06.22 Poznań
KADRY I PŁACE 2021 – omówienie zmian prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych z COVID-19 2021.06.23 - 2021.06.24 Transmisja ONLINE
Strony 12wszystkich 18

Newsletter