Praca za granicą i powrót na noc do domu w PIT
19 luty 2019

Praca za granicą i powrót na noc do domu w PIT

Jeśli pracownik polskiej firmy każdego dnia jeździ do Czech, żeby tam wykonywać pracę, ale wraca na noc do domu, to jego dochody są opodatkowane w Polsce. Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Według  art. 3 ust. 1a w/w ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W powyższym przypadku zastosowanie ma umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W rozumieniu art.14 ust.2 tej umowy okres 183 dni dotyczy nieprzerwanego pobytu osoby za granicą w danym roku podatkowym trwającym dwanaście miesięcy, a nie samego okresu pracy za granicą. Ponadto, jeśli wynagrodzenie za pracę wypłaca spółka polska, która nie posiada zagranicznej placówki w Czechach, to zgodnie z umową międzynarodową wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Dodatkowo, jeżeli pracownik po skończonej pracy wraca do Polski, to oznacza, że mieszka on w Polsce. Wobec tego jest to kolejna przesłanka, że  wynagrodzenie za pracę będzie opodatkowane w Polsce. Zatem polska spółka jako płatnik ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Takie stanowisko popiera Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 8 stycznia 2019 r., 0113-KDIPT2-3.4011.558.2018.2.IR, w której czytamy, że „wypłacane pracownikowi przez polskiego pracodawcę wynagrodzenie z tytułu wykonywania usługi w imieniu tego pracodawcy na rzecz kontrahenta z Czech, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 ww. Umowy podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, tj. w Państwie zamieszkania z zastosowaniem odpowiednich przepisów powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Lidia Rubińska, "Doradca prawny, biegły sądowy"

 

Najbliższe szkolenia z zakresu podatku PIT

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.08.21 - 2019.08.21 Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.08.22 - 2019.08.22 Warszawa
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT- zerowy do 26 lat. Niższa stawka podatku zmiany od 01 października 2019 r. Składkowo - Podatkowe Rozliczanie świadczeń pracowniczych 2019.09.09 - 2019.09.09 Kraków
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.16 - 2019.09.16 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.17 - 2019.09.17 Legnica
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.18 - 2019.09.18 Łódź
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.19 - 2019.09.19 Gdańsk
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian od 1 sierpnia 2019 2019.09.20 - 2019.09.20 Warszawa

Newsletter