Ukończenie przez dziecko wieku 14 lat w trakcie roku a prawo do dwóch dni opieki
12 marzec 2019

Ukończenie przez dziecko wieku 14 lat w trakcie roku a prawo do dwóch dni opieki

Zgodnie z art. 188 kp pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia na dziecko do lat 14 z zachowaniem wynagrodzenia. Czy to zwolnienie obowiązuje do końca roku kalendarzowego, pomimo że dziecko ukończyło ten wiek np. w lutym czy tylko i wyłącznie do ukończenia przez to dziecko lat 14?

 

Odpowiedź: Prawo do 2 dni zwolnienia od pracy wygasa z chwilą ukończenia przez najmłodsze z dzieci 14. roku życia.

 

Na mocy art. 188 Kodeksu pracy:

  • pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • w razie zatrudnienia na część etatu ww. uprawnienie udzielane na godziny podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a wynikającą z przeliczenia niepełną godzinę zaokrągla się w górę, do pełnej godziny.

Pracownik decyzję odnośnie tego, z którego wariantu zwolnienia z pracy na dziecko zamierza korzystać (godzinowego czy dniowego), oznajmia pracodawcy w pierwszym składanym w danym roku wniosku o wolne. Zauważmy, że:

  • niewykorzystane uprawnienie nie przechodzi na rok następny, a prawo do niego wygasa z chwilą ukończenia przez najmłodsze z dzieci 14. roku życia,
  • przepisy Kodeksu pracy nie wskazują sposobu obliczenia wieku dziecka w kontekście omawianego uprawnienia wynikającego z art. 188. W związku z tym należy zastosować na podstawie art. 300 Kodeksu pracy odpowiednio art. 112 Kodeksu cywilnego. W myśl tej regulacji termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

Przykład


Pracownica wychowuje dziecko urodzone 5 marca 2005 r. Chcąc skorzystać z 2 dni wolnych, o których mowa w art. 188 Kodeksu pracy, w 1 marca br. wystąpiła do pracodawcy o udzielenie jej w dniach 4 i 5 marca br. dni wolnych na podstawie ww. przepisu. Pracodawca udzielił jej dnia wolnego tylko na 4 marca br., gdyż dziecko ukończyło 14 lat w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 0.00.

 

Podstawa prawna

  • art. 188, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie"

 

Polecamy najbliższe warsztaty

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019r. 2019.03.25 - 2019.03.25 Poznań
Umowy cywilnoprawne 2019 2019.03.28 - 2019.03.28 Kraków
Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK 2019.03.30 - 2019.05.26 Wrocław
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019r. 2019.04.09 - 2019.04.09 Łódź
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.10 - 2019.04.10 Opole
Korygowanie dokumentów ZUS po wprowadzeniu zmian w formularzach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2019r. 2019.04.11 - 2019.04.11 Warszawa
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE. Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.04.11 - 2019.04.11 Poznań
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.12 - 2019.04.12 Warszawa
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.15 - 2019.04.15 Poznań
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE. Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.04.15 - 2019.04.15 Łódź
Płace 2019 w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów 2019.04.16 - 2019.04.16 Poznań
Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej – warsztaty 2019.04.16 - 2019.04.16 Katowice
Korygowanie dokumentów ZUS po wprowadzeniu zmian w formularzach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2019r. 2019.04.16 - 2019.04.16 Legnica
Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019r. 2019.04.17 - 2019.04.17 Warszawa
Umowy cywilnoprawne w 2019r. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS 2019.04.17 - 2019.04.17 Katowice
Strony 12wszystkich 17

Newsletter