Ukończenie przez dziecko wieku 14 lat w trakcie roku a prawo do dwóch dni opieki
12 marzec 2019

Ukończenie przez dziecko wieku 14 lat w trakcie roku a prawo do dwóch dni opieki

Zgodnie z art. 188 kp pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia na dziecko do lat 14 z zachowaniem wynagrodzenia. Czy to zwolnienie obowiązuje do końca roku kalendarzowego, pomimo że dziecko ukończyło ten wiek np. w lutym czy tylko i wyłącznie do ukończenia przez to dziecko lat 14?

 

Odpowiedź: Prawo do 2 dni zwolnienia od pracy wygasa z chwilą ukończenia przez najmłodsze z dzieci 14. roku życia.

 

Na mocy art. 188 Kodeksu pracy:

  • pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • w razie zatrudnienia na część etatu ww. uprawnienie udzielane na godziny podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a wynikającą z przeliczenia niepełną godzinę zaokrągla się w górę, do pełnej godziny.

Pracownik decyzję odnośnie tego, z którego wariantu zwolnienia z pracy na dziecko zamierza korzystać (godzinowego czy dniowego), oznajmia pracodawcy w pierwszym składanym w danym roku wniosku o wolne. Zauważmy, że:

  • niewykorzystane uprawnienie nie przechodzi na rok następny, a prawo do niego wygasa z chwilą ukończenia przez najmłodsze z dzieci 14. roku życia,
  • przepisy Kodeksu pracy nie wskazują sposobu obliczenia wieku dziecka w kontekście omawianego uprawnienia wynikającego z art. 188. W związku z tym należy zastosować na podstawie art. 300 Kodeksu pracy odpowiednio art. 112 Kodeksu cywilnego. W myśl tej regulacji termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

Przykład


Pracownica wychowuje dziecko urodzone 5 marca 2005 r. Chcąc skorzystać z 2 dni wolnych, o których mowa w art. 188 Kodeksu pracy, w 1 marca br. wystąpiła do pracodawcy o udzielenie jej w dniach 4 i 5 marca br. dni wolnych na podstawie ww. przepisu. Pracodawca udzielił jej dnia wolnego tylko na 4 marca br., gdyż dziecko ukończyło 14 lat w dniu 5 marca 2019 r. o godz. 0.00.

 

Podstawa prawna

  • art. 188, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

 

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracyubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

Mariusz Pigulski, "Płace w firmie"

 

Polecamy najbliższe warsztaty

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2019.05.11 - 2019.05.27 Rzeszów
Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2019 r na bazie wybranych zagadnień dla zaawansowanych 2019.05.23 - 2019.05.23 Katowice
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE. Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.05.23 - 2019.05.23 Wrocław
Zmiany w korygowaniu dokumentów ZUS od 2019r. – kompendium dla praktyków ( z uwzględnieniem korygowania nowych dokumentów ZUS RPA i ZUS ZWUA) 2019.05.31 - 2019.05.31 Warszawa
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2019.06.07 - 2019.06.07 Warszawa
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019.06.11 - 2019.06.11 Poznań
Warsztaty z naliczania płac - Lista płac w 2019 2019.06.11 - 2019.06.12 Warszawa
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.11 - 2019.06.11 Wrocław
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.12 - 2019.06.12 Katowice
Program Płatnik 10.02.002. Dokumenty i korekty w nowej wersji programu Płatnik + PUE - Warsztaty komputerowe. Ćwiczenia na dokumentach pierwszorazowych i korygowanych 2019.06.12 - 2019.06.12 Kraków
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.13 - 2019.06.13 Warszawa
ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ ZASIŁKÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. Praktyczne zastosowanie przepisów po zmianach w 2019 / 2020 r. 2019.06.13 - 2019.06.13 Opole
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019.06.13 - 2019.06.13 Wrocław
Dokumentacja emerytalno - rentowa od 2019r. Nowe obowiązki pracodawców 2019.06.14 - 2019.06.14 Poznań
Program Płatnik - korygowanie dokumentów dla zaawansowanych 2019.06.17 - 2019.06.17 Katowice
Strony 12wszystkich 26

Newsletter