Witaminy dla trenera nie są kosztem uzyskania przychodu
15 maj 2019

Witaminy dla trenera nie są kosztem uzyskania przychodu

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług treningowych nie mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z osobistą ochroną własnego zdrowia.

 

    Zdaniem organów skarbowych kosztem uzyskania przychodu mogą być racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w związku z uzyskanym przychodem,  mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Mimo specyfiki wykonywanej działalności gospodarczej przez trenera nie może on w opinii organów skarbowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów elektrolitów, minerałów, środków ochrony osobistej mających na celu ochronę i poprawę jakości życia zdrowotnego, ponieważ są to wydatki o charakterze osobistym.

 

    Z drugiej strony organ nie kwestionuje, że odpowiedni wygląd, wysportowana sylwetka mogą mieć wpływ na pozytywne postrzeganie trenera wśród potencjalnych kontrahentów. Fiskus nawet podkreśla, że estetyczny wygląd jest niezbędny do wykonywania wielu zawodów, to  jednak nie pozwala zaliczyć witamin ani elektrolitów, środków ochrony osobistej do kosztów uzyskania przychodu, bo są to wydatki o charakterze osobistym, związane z ochroną zdrowia trenera.

 

    Wobec tego w ocenie organów skarbowych tylko odzież, obuwie i ręczniki mogą być kosztem uzyskania przychodu w pracy trenera - ( zob. pismo Dyrektora KIS z 7 maja 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.209.2019.1.MT) - „ jeżeli bezpośrednim celem poniesienia wydatków na zakup ubrań, obuwia oraz ręczników jest możliwość właściwego przygotowania do zajęć oraz ochrona ciała trenera, a zakupione stroje, obuwie sportowe i ręczniki są niezbędne do świadczenia usług, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

    Trudno zgodzić się z interpretacją organów skarbowych, bo jeśli zakup odpowiedniej odzieży, jednocześnie chroniącej ciało trenera, a więc mającej na celu ochronę zdrowia osobistego ma związek z wykonywaną działalnością gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to również zakup elektrolitów, minerałów, witamin niezbędnych dla utrzymania odpowiedniej kondycji fizycznej może mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą trenera i wydatki te mogą być kosztem uzyskania przychodów. Według organów skarbowych wydatki na zakup elektrolitów, witamin, środków ochrony osobistej może ponosić każdy, nawet jak nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednak należy zauważyć, że odzież sportową również może posiadać każdy.

 

   Zatem należy przyjąć stanowisko, że ciężar udowodnienia poniesienia kosztu oraz wykazania związku przyczynowego z uzyskanym przychodem spoczywa wyłącznie na trenerze, ponieważ jest to w jego interesie aby określony wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. W pewnych okolicznościach wydatki o charakterze osobistym mogą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i powinny stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Lidia Rubińska - Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

Newsletter