Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego
10 czerwiec 2019

Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego

 

Wystartował projekt „Przepis na menedżera” dla firm z woj. mazowieckiego i lubelskiego, umożliwiający finansowanie szkoleń i doradztwa dla MŚP: właścicieli, kadry zarządczej i osób przygotowanych do tej roli.

 

Operatorem jest firma HRP Group dysponująca kwotą ok. 10 mln złotych, źródłem finansowania program POWER (EFS). Operator refunduje 80% kosztów usług szkoleniowych, doradczych, studiów podyplomych itp. wynikających z diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Posiadanie diagnozy jest obligatoryjne, ale można ją wykonać w ramach projektu (jako doradztwo). Wszystkie usługi muszą być wybrane i zrealizowane via Baza Usług Rozwojowych PARP. Maksymalna kwota wsparcia na 1 osobę to 10 000 zł, kwota wsparcia na firmę jest zależna od jej wielkości (do 88 tys.).

 

więcej informacji

 

Polecamy warsztaty menedżerskie w formule otwartej

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Akademia Kobiet: Siła mojej komunikacji 2020.10.01 - 2020.10.02 Kazimierz Dolny

 

Polecamy warsztaty menedżerskie w formule zamkniętej

 

gotowe formaty szkoleń

Newsletter