Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego
10 czerwiec 2019

Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego

 

Wystartował projekt „Przepis na menedżera” dla firm z woj. mazowieckiego i lubelskiego, umożliwiający finansowanie szkoleń i doradztwa dla MŚP: właścicieli, kadry zarządczej i osób przygotowanych do tej roli.

 

Operatorem jest firma HRP Group dysponująca kwotą ok. 10 mln złotych, źródłem finansowania program POWER (EFS). Operator refunduje 80% kosztów usług szkoleniowych, doradczych, studiów podyplomych itp. wynikających z diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Posiadanie diagnozy jest obligatoryjne, ale można ją wykonać w ramach projektu (jako doradztwo). Wszystkie usługi muszą być wybrane i zrealizowane via Baza Usług Rozwojowych PARP. Maksymalna kwota wsparcia na 1 osobę to 10 000 zł, kwota wsparcia na firmę jest zależna od jej wielkości (do 88 tys.).

 

więcej informacji

 

Polecamy warsztaty menedżerskie w formule otwartej

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Strategiczne przywództwo. Trudne sytuacje i trudne decyzje [Szkolenie dla kadry zarządzającej] 2019.09.10 - 2019.09.11 Warszawa
Efektywność osobista - szkolenie z zastosowaniem testów psychometrycznych 2019.09.17 - 2019.09.18 Warszawa
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.09.19 - 2019.09.20 Wrocław
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.09.26 - 2019.09.27 Kraków
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.10.10 - 2019.10.11 Warszawa
Akademia Liderek - Świadome kształtowanie relacji zawodowych w sytuacjach trudnych, Czyli o postawie i komunikacji asertywnej 2019.10.14 - 2019.10.14 Warszawa
SUKCES W NOWEJ FUNKCJI MENEDŻERA 2019.10.24 - 2019.10.25 Poznań
Akademia Liderek - Efektywna komunikacja ze współpracownikami 2019.11.06 - 2019.11.06 Warszawa

 

Polecamy warsztaty menedżerskie w formule zamkniętej

 

gotowe formaty szkoleń

Newsletter