Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego
12 czerwiec 2019

Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego

 

Mam pytanie dotyczące ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym. Pracownica zatrudniona na cały etat, na stałe od 25.01.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim do 07.05.2017 r., od 08.05.2017 do 24.09.2017 - urlop macierzyński,  od 25.09.2017 do 06.05.2018 - urlop rodzicielski,  od 07.05.2018 do 31.12.2019 urlop wychowawczy z 2016 roku pozostało jej 10 godz. urlopu wypoczynkowego, za 2017 urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze (26 dni /208 godz.)  w roku 2018 naliczyć proporcjonalnie urlop wypoczynkowy za 5 miesięcy? Czy należy jej się urlop wypoczynkowy za 2018 rok w pełnym wymiarze

 

W rozstrzyganym przypadku pracownikowi za 2018 r. należny jest urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze.

 

Stosownie do art. 1552 § 1 Kodeksu pracy, urlop w wymiarze proporcjonalnym nabywa pracownik, który wraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

W przypadku ww. absencji, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku albo zatrudnienia w danym roku - w przypadku zatrudnienia na czas krótszy.

 

Przy urlopie wychowawczym wymiar płatnego wypoczynku za dany rok nie ulga jednak obniżeniu, jeśli pracownik najpierw nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (z dniem 1 stycznia), a dopiero potem (czyli 2 stycznia lub później) skorzystał z urlopu wychowawczego. W takich okolicznościach zatrudniony zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok - zarówno wtedy, gdy wróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym, jak i gdy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku i dłużej. Dopiero w kolejnym roku, w którym pracownik powraca do pracy po urlopie wychowawczym, przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pozostałego do końca roku lub końca zatrudnienia.

 

Podstawa prawna:

  • art. 1552 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2019 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy szkolenia dot. czasu pracy

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy w 2020r. 2020.07.13 - 2020.07.14 Warszawa
Transmisja on-line: Warsztaty harmonogramowania i rozliczania czasu pracy w 2020r. 2020.07.13 - 2020.07.14 Transmisja ONLINE
Czas pracy i jego ewidencjonowanie w 2020 roku 2020.07.14 - 2020.07.14 Gdańsk
Transmisja on-line: Wynagrodzenia pracowników w trudnych czasach 2020.07.15 - 2020.07.15 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Czas pracy w produkcji 2020 2020.07.20 - 2020.07.20 Transmisja ONLINE
Dwudniowe kompendium prawa pracy i czasu pracy 2020.07.20 - 2020.07.21 Wrocław

Newsletter