Do jakich ubezpieczeń zgłosić europosła wykonującego umowę zlecenia?

Prosiłabym o udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba ta posiada ustalone prawo do emerytury.  

 

Odpowiedź: Europoseł z umowy zlecenia będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalno-rentowym dobrowolnie. Obowiązkowa będzie jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają  posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega również osoba wykonująca umowę zlecenia, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt.4 ustawy systemowej.

 

O tym, jakie składki na ubezpieczenia społeczne opłacać  za osobę która w tym samym czasie spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z więcej niż jednego tytułu do ubezpieczeń, mówi art. 9 ustawy systemowej. Zgodnie z nim osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–6 i 10 (a więc m.in. jako poseł i zleceniobiorca), jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Oznacza to, że osoba, która jest europosłem i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom i dodatkowo wykonuje umowę zlecenia, ze zlecenia będzie podlegała dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ze zlecenia obowiązkowa będzie jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Podstawa prawna

  • Art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).

 

Andrzej Radzisław, radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Najbliższe warsztaty

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

Newsletter