Praca zdalna a ekwiwalent za używanie prywatnych sprzętów pracownika do celów służbowych

Z związku z panującym obecnie stanem epidemii, nasi pracownicy pracują zdalnie. Wykorzystują w celach służbowych własny sprzęt, głównie komputery i telefony komórkowe, ale też m.in. materiały biurowe. Za korzystanie z własnego sprzętu otrzymają ekwiwalent pieniężny. Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego? Czy taki ekwiwalent jest kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy?

 

Odpowiedź: Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Wartość takiego ekwiwalentu jest kosztem podatkowym dla pracodawcy.

 

Zdaniem fiskusa zwrot kosztów poniesionych przez pracownika ze wskazanego wyżej tytułu ma zastosowanie po spełnieniu łącznie kilku warunków:

  • ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu;
  • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom, to znaczy musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika oraz stopniem zużycia rzeczy dokonanego w trakcie tego używania;
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika;
  • narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

 

Ekwiwalent nie zawsze będzie oznaczał zwrot faktycznie poniesionych wydatków przez pracownika. Jako kwotę ekwiwalentu można przyjąć z góry określoną sumę, która spełni przesłanki warunkujące uznanie jej za ekwiwalent.

 

Jeżeli warunki te będą spełnione, pracodawca będzie mógł zastosować to zwolnienie, czyli nie będzie musiał potrącać zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia. Ponadto, zastosowanie znajdzie tu także zwolnienie z oskładkowania. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono bowiem ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego).

 

Podstawa prawna

  • Art. 21 ust. 1 pkt 13, art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
  • Art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).
  • -§ 2 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

 

Sławomir Liżewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia online

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
VAT 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych- Kurs podatkowy 2020.09.17 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Prawo pracy w II połowie 2020 r. – trudne pytania, nowe interpretacje, zmiany obowiązujących przepisów. 2020.09.21 - 2020.09.21 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Faktura VAT w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 lipca 2020 i 1 października 2020 roku. 2020.09.21 - 2020.09.21 Transmisja ONLINE
Transmisja online.ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA W TEORII I PRAKTYCE - ASPEKTY PODATKOWE. 2020.09.21 - 2020.09.21 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy 2020.09.22 - 2020.09.22 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Czas pracy 2020 - planowanie i rozliczanie czasu pracy 2020.09.23 - 2020.09.23 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe – jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie? 2020.09.23 - 2020.09.23 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. Raportowanie schematów podatkowych – MDR (Mandatory Disclosure Rules) - od 1.07.2020 2020.09.23 - 2020.09.23 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Pracownicze Plany Kapitałowe PPK w jednostkach sektora finansów publicznych 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
TRANSMISJA ONLINE. VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
NOWY PLIK JPK VAT – istotna zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 roku. 2020.09.24 - 2020.09.24 Katowice
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W GOSPODARCE ODPADAMI – BAZA DANYCH O ODPADACH (BDO) – ZASADY FUNKCJONOWANIA,SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
Klasyfikacja budżetowa – planowanie, wykonywanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz podatku VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych w roku 2020 2020.09.24 - 2020.09.24 Transmisja ONLINE
Transmisja on-line: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 – ZFŚS w dobie COVID-19 2020.09.25 - 2020.09.25 Transmisja ONLINE
Strony 12345wszystkich 99

 

Newsletter