Wynagrodzenie za pierwszy, niepełny miesiąc zatrudnienia

Pracownik został zatrudniony 24 sierpnia 2020 r. w wymiarze pełnego etatu, ze stawką miesięczną 3.600,00 zł. W zakładzie pracy obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Czy wynagrodzenie powinno być policzone: 3.600 zł: 168 godz. × 48 godz. = 1.028,57 zł, czy 3.600 zł : 160 godz. × 48 godz. =1.080,00 zł. Jak obliczyć pensję w sierpniu?

 

W tym przypadku należy zastosować wyliczenia wskazane w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Dzielnikiem powinna być zaś liczba 160.

 

Jeśli pracownik zostaje zatrudniony w trakcie trwania miesiąca i ma zagwarantowane w umowie o pracę stałą pensję, wówczas do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za pierwszy miesiąc zatrudnienia niezbędne jest zastosowanie § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu. W przepisie tym jest mowa o kalkulowaniu pensji ustalonej w stałej stawce przysługującej za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do zapłaty.

 

Nominalny wymiar czasu pracy w sierpniu 2020 r. dla pracownika pełnoetatowego wynosi 160 godz. W konsekwencji wyliczenia pensji sierpniowej powinny wyglądać jak poniżej:

  • 3.600 zł : 160 godz. = 22,50 zł,
  • 22,50 zł × 112 godz. do przepracowania w okresie od 1 do 23 sierpnia (160 godz. – 48 godz. do przepracowania w okresie od 24 do 31 sierpnia, zgodnie z informacją podaną w zapytaniu) = 2.520 zł,
  • 3.600 zł – 2.520 zł = 1.080 zł.

 

Podstawa prawna:

  • art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),
  • § 11–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

 

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie rozliczania wynagrodzeń, ekspert z 20-letnim doświadczeniem

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy szkolenia on-line dotyczące tematyki płacowej

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Planowanie i budżet WYNAGRODZEŃ w Excelu z zastosowaniem Power Query 2021.03.18 - 2021.03.18 Transmisja ONLINE
Wynagrodzenia w praktyce 2021r. Najważniejsze zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń 2021.03.22 - 2021.03.22 Transmisja ONLINE
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac 2021.04.22 - 2021.04.22 Transmisja ONLINE

Newsletter