Cudzoziemiec zatrudniony za granicą – czy opłacać składki do ZUS

Polska spółka zamierza zatrudnić osobę z Turcji, która będzie odpowiedzialna za jej rozwój na terenie Turcji. Zatem jej głównym miejscem pracy będzie Turcja. Jak w takim przypadku wygląda kwestia obowiązków pracodawcy w stosunku do tego pracownika? Kto i gdzie powinien odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego temu pracownikowi wynagrodzenia? Czy taka osoba musi przejść badania lekarskie w Polsce?

 

W tym przypadku nie należy takiej osoby zgłaszać do ZUS i opłacać składek. Nie ma obowiązku przeprowadzenia badań i szkoleń bhp w Polsce dla takiej osoby.

 

Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy o pracę powstanie w przypadku osób, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Istotnym więc dla objęcia ubezpieczeniami społecznymi jest fakt zawarcia stosunku pracy z polskim podmiotem lub innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach takiej umowy na obszarze Polski.

 

W przypadku gdy polski pracodawca zatrudnia za granicą pracownika będącego obywatelem Turcji, który mieszka na stałe za granicą i w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy określono miejsce poza granicami Polski, to w odniesieniu do tego pracownika nie istnieje obowiązek ubezpieczeń społecznych. Osoby te nie wykonują bowiem pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podlegają one natomiast przepisom państwa, na obszarze którego wykonują pracę na rzecz polskiego pracodawcy. W tym wypadku będzie to Turcja. Brak jest regulacji nakazujących przeprowadzenie badań i szkoleń bhp w Polsce dla takiej osoby. W tym zakresie powinny zostać zastosowane regulacje właściwe dla miejsca wykonywania pracy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

 

Andrzej Radzisław

radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową?
Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „
Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!
www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl

 

Najbliższe szkolenie z tematyki dot. zatrudniania cudzoziemców

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Zatrudnianie cudzoziemców – legalizacja pracy, podatki i ubezpieczenia w 2021r - Transmisja on-line 2021.03.09 - 2021.03.10 Transmisja ONLINE
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE DLA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH ORAZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH PONIŻEJ 20 PRACOWNIKÓW (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w czasie epidemii COVID-19) 2021.03.11 - 2021.03.11 Transmisja ONLINE
Prawo pracy dla HR Business Partnerów – czyli jak nowocześnie i zgodnie z potrzebami firmy zatrudniać pracowników. Wykład z elementami warsztatów - Transmisja on-line 2021.03.17 - 2021.03.18 Transmisja ONLINE
SZKOŁA PRAWA PRACY 2021 dla początkujących - zakończona egzaminem. Zasady zatrudniania i prowadzenia spraw pracowniczych. Program uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i projektowane rozwiązania 2021.03.20 - 2021.04.18 Transmisja ONLINE
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021r. 2021.04.15 - 2021.04.15 Transmisja ONLINE
Zatrudnianie cudzoziemców – legalizacja pracy, podatki i ubezpieczenia w 2021r - Transmisja on-line 2021.05.19 - 2021.05.20 Transmisja ONLINE

Newsletter