Potrącenia komornicze z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Jak dokonać potrąceń komorniczych u pracownika, który zatrudniony jest na umowie o pracę i umowie zlecenia u tego samego pracodawcy?

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u swojego pracodawcy nie tylko w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umowy zlecenia, to dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy zlecenia następuje na takich samych zasadach jak potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Pod warunkiem że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ma charakter świadczenia powtarzającego się, którego celem jest zapewnienie utrzymania.

 

Przykład

 

Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy, jest równocześnie związany ze swoim pracodawcą umową zlecenia, jako zleceniobiorca. Z obu tytułów pracownik otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie. We wrześniu 2020 r., z tytułu umowy o pracę pracownik otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2.950,00 zł netto, a z tytułu umowy zlecenia – 750,00 zł netto, przepracowując w tym miesiącu, w ramach zlecenia 50 godzin. Pełen wymiar godzin pracy we wrześniu 2020 r. wynosił 176 godzin. Z obu wynagrodzeń mają zostać dokonane potrącenia komornicze należności innych niż alimentacyjne.

 

Kwota stanowiąca podstawę potrącenia z wynagrodzenia za pracę: 2.950,00 zł.

Maksymalna kwota potrącenia wynosi 50%: 2.950,00 zł x 50% = 1.475,00 zł.

Kwota wolna od potrąceń (równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę netto): 1.877,62 zł.

Kwotę, którą można potrącić, obliczamy odejmując najpierw od wynagrodzenia netto kwotę wolną od potrąceń: 2.950,00 zł – 1.877,62 zł = 1.072,38 zł.

Następnie sprawdzamy, czy wynik odejmowania nie przekracza maksymalnej kwoty potrącenia – w analizowanym przypadku mamy: 1.072,38 zł < 1.475,00 zł.

W związku z powyższym można dokonać potrącenia kwoty 1.072,38 zł.

 

Kwota stanowiąca podstawę potrącenia z wynagrodzenia z umowy zlecenia: 750,00 zł.

Maksymalna kwota potrącenia wynosi 50%: 750,00 zł x 50% = 375,00 zł.

Kwota wolna od potrąceń (iloczyn wymiaru czasu pracy zleceniobiorcy i minimalnego wynagrodzenia netto): 50h : 176 godz. x 1.877,62 zł = 0,28 x 1.877,62 zł = 525,73 zł.

Kwotę, którą można potrącić obliczamy odejmując najpierw od wynagrodzenia netto kwotę wolną od potrąceń: 750,00 zł – 525,73 zł = 224,27 zł.

Następnie sprawdzamy, czy wynik odejmowania nie przekracza maksymalnej kwoty potrącenia – w analizowanym przypadku mamy: 224,27 zł < 375,00 zł.

W związku z powyższym można dokonać potrącenia kwoty 224,27 zł.

 

 

Podstawa prawna

  • Art. 87, art. 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
  • Art. 833 § 21 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

 

Maciej Karpiński
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, zarządzania pracownikami i funkcjonowania samorządu terytorialnego

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

 

Polecamy najbliższe szkolenia

 

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
ZASADY ROZLICZANIA WPŁAT NA PPK WRAZ Z KOREKTAMI, POTRĄCENIAMI, EWIDENCJĄ KSIĘGOWĄ (SCHEMATY KSIĘGOWE) ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ w JSFP 2021.04.08 - 2021.04.08 Transmisja ONLINE

 

 

Newsletter