Aktualności

Aktualności

Pracownik zatrudniony został zatrudniony 2 czerwca 2020 r. a zwolniony już 12 czerwca 2020 r. Pracował od poniedziałku do piątku…
Oprócz pracowników nasza firma angażuje również zleceniobiorców. Osobom, które wykonują dłuższe umowy, chcielibyśmy umożliwić nabycie abonamentu medycznego. Zleceniobiorca, które zechce…
Czy należy już wykonywać badania okresowe czy nadal obowiązuje zawieszenie? Jeżeli pracodawca zechce kierować pracowników w okresie zawieszenia, nie narazi…
Do dnia 30 lipca 2020 r. wszystkie kraje UE są zobowiązane wprowadzić przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957…
Dnia 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok kończący długoletni spór zainicjowany przez M. Schremsa, obywatela Austrii,…
Dnia 25 czerwca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C‑762/18 i C‑37/19. Wyrok ten stanowił odpowiedź…
Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę   Kodeks pracy chroni pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę w okresie,…
Art. 54 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…
Niejednolita linia orzecznicza sygnalizuje, że lepiej zapytać fiskusa o rozliczenie noclegów finansowanych przez firmę swoim pracownikom.   Wcześniej NSA zajmował…
Przychód pracownika z tytułu używania samochodu pracodawcy w celach prywatnych trzeba opodatkować i oskładkować.   W sytuacji gdy pracodawca udostępnia…
Newsletter